06. februar 2015 Vsi dogodki

Javni sektor v smeri napredka

Z razvojem in promocijo učinkovitih državljanom prijaznih storitev ter inovativnih rešitev kompleksnih organizacijskih izzivov do učinkovitejšega javnega sektorja.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je med prvimi v Sloveniji prepoznala izjemen potencial kreativnih industrij za gospodarski in družben razvoj. Tako agencija že vrsto let spodbuja razvoj inovacij, ki izhajajo iz oblikovanja, ter s tem razvija kreativni ekosistem na ravni regije. Da bi poglobili medsektorsko in mednivojsko sodelovanje, ki bi vodilo k sistemskemu vnosu kreativnosti v javni sektor, sta RRA LUR in njegov Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) ob vsebinski zasnovi društva Pekinpah organizirala mednarodni simpozij o pomenu medresorskega povezovanja in spodbujanja inovacij v javnem sektorju ‘Javni sektor v smeri napredka’. Dogodka, ki je potekal 6. februarja 2015 v Ljubljani, se je udeležilo več kot šestdeset predstavnikov nacionalnih, regionalnih in lokalnih javnih institucij.

Več    >


Simpozij ‘Javni sektor v smeri napredka’ je bil prav to: korak k ozaveščanju o pomenu inovativnega reševanja družbenih, ekonomskih in okoljskih izzivov, s katerim se vsakodnevno srečujejo tudi zaposleni v javnem sektorju.

Foto: Aleš Rosa

Niels Hansen
Predavatelj

Niels Hansen

Niels Hansen pri danski vladni in medresorski organizaciji MindLab skrbi za merjenje rezultatov in učinkov dela ter razvija inovativne rešitve za organizacijske probleme. Kot programski vodja se osredotoča na vprašanje, kako bi lahko kompleksne organizacije bolje dosegale strateške cilje. Pri svojem delu posebno pozornost namenja razumevanju velikih sistemov ter medsektorskemu in medorganizacijskemu sodelovanju. Kot izkušen svetovalec in predavatelj organizacijam pomaga vpeljevati pristope, ki jim omogočajo natančno dokumentiranje in sledenje učinkov v spreminjajočih se razvojnih procesih. Predava tako doma kot v tujini. Med drugim je sodeloval z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in njenim Observatorijem inovacij v javnem sektorju (Observatory of Public Sector Innovation – OPSI) ter z Evropskim omrežjem javne uprave (European Public Administration Network – EUPAN).

Guy Julier
Predavatelj

Guy Julier

Guy Julier je britanski raziskovalec, strokovnjak za področje oblikovanja politik, družbenega oblikovanja in kulture oblikovanja. V okviru britanskega raziskovalnega sveta Arts and Humanities je deloval kot svetovalec britanski parlamentarni skupini za oblikovanje javnega sektorja ter vodil obsežen strateški projekt o pomenu razumevanja in vključevanja družbenega oblikovanja v nove politike. Med drugim je tudi avtor že tretjič ponatisnjene knjige The Culture of Design (prevedene tudi v španski, kitajski in korejski jezik) in soavtor knjige Design and Creativity: Policy, Management and Practice. Pred tem je vodil raziskovalno in svetovalno agencijo DesignLeeds s poudarkom na družbenem in okoljskem oblikovanju in bil direktor skupnosti Leeds Love It Share It, katere glavni namen je bil razvoj novih pristopov k urbani regeneraciji regije. Trenutno deluje kot profesor kulture oblikovanja na Univerzi v Brightonu in je glavni raziskovalni sodelavec za področje sodobnega oblikovanja v londonskem muzeju Victoria and Albert Museum.

Petra Černe Oven in Barbara Predan
Predavateljici

Petra Černe Oven in Barbara Predan

Petra Černe Oven in Barbara Predan sta oblikovalki, predavateljici in avtorici tekstov s področja storitvenega in informacijskega oblikovanja, teorije in zgodovine oblikovanja, tipografije in politike oblikovanja, ki jih redno objavljata doma in v tujini. Sta soavtorici številnih razstav in knjig, organizirali sta konference in srečanja in sta urednici Zbirke 42. Napisali sta dvojezično knjigo o metodah in orodjih storitvenega in informacijskega oblikovanja Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso (RRA LUR in Društvo Pekinpah, Ljubljana 2013); leto kasneje pa sta na podlagi naročila Ministrstva za notranje zadeve RS pripravili dokument Analiza digitalne prisotnosti RS po parametrih vizualnih komunikacij in razumevanja storitvene kulture za potrebe projekta eUprava2 (Pekinpah, Ljubljana 2014). Obe predavata na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, sta članici Društva Pekinpah in soustanoviteljici Inštituta za oblikovanje.

Dostopnost   Ctrl+U