Policy Roadmap KKI

Kulturne in kreativne industrije (KKI) predstavljajo pomemben del gospodarskega in intelektualnega razvoja družbe, vir spodbud za razvoj novih podjetij ter kreativni potencial za povečanje konkurenčnosti obstoječih podjetij. KKI so posebnega pomena tudi zato, ker so eden najhitreje rastočih sektorjev na svetu in ker naj bi bile odporne tudi na recesijo. Žal je analiza pokazala, da v Sloveniji temu ni tako in da so se KKI v obdobju krize odrezale celo slabše od slovenskega povprečja. V obdobju od 2009 do 2015 so tako celotni prihodki kot tudi število zaposlenih v KKI konstantno upadali. Omenjena dejstva kažejo na poseben pomen podpori KKI.

Policy Roadmap predstavlja strokoven predlog aktivnosti za pripravo politike spodbujanja kreativnih in kulturnih industrij v Sloveniji in strateško podlago za pripravo akcijskega načrta za spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij v Sloveniji s poudarkom na Ljubljanski urbani regiji. Pripravljen je na podlagi:

  • Analize stanja KKI;
  • Analize ovir, s katerimi se srečujejo KKI;
  • Analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT);
  • Analize podobnih nacionalnih (Velika Britanija, Nizozemska, Finska, Estonija, Malta) in regionalnih strategij (Katalonija, Flandrija, Apulija, Severna Portugalska, Severno Porenje-Vestfalija, Zgornja Avstrija, Valonija, Skane) ter
  • na podlagi delavnice s predstavniki KKI, ki je bila v okviru projektov CRE:HUB in ChIMERA organizirana 27. marca 2017 v Tehnološkem parku Ljubljana.

Predlagamo, da bi politika spodbujanja kreativnih in kulturnih industrij v Sloveniji temeljila na horizontalnem pristopu (spodbujanje konkurenčnosti KKI) in na treh ciljih, kar ne izključuje podrobnejših strategij po posameznih sektorjih.

Dostopnost   Ctrl+U