SWOT analiza KKI 2017

Stanje sektorja kulturnih in kreativnih industrij v Ljubljanski Urbani regiji

RRA LUR je v okviru projekta »CRE:HUB – Politike za kulturne in kreativne industrije:vozlišče inovativnega regionalnega razvoja«, v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja pripravil analizo »State of the Art of the CCI Sector in Ljubljana Urban Region«. Na podlagi analize je bil hkrati pripravljen dokument »Barrier Solution Analysis of the CCI Sector in Ljubljana Urban Region«.

Dostopnost   Ctrl+U