Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

8. marca 2017

Brezplačni seminar Dizajn – učinkovito orodje malih in srednjih podjetij

V organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in njenega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE) bo potekal brezplačni dvodnevni seminar »Dizajn: učinkovito orodje malih in srednjih podjetij«, in sicer 28. in 29. marca 2017 med 9. in 16. uro v Tehnološkem parku Ljubljana (Konferenčna dvorana B3), Tehnološki park 19, stavba B, 1000 Ljubljana.

Na seminarju bodo svoje praktične izkušnje delili priznani mentorji Univerze Politecnico iz Milanasvetovalci mednarodnega podjetja D’Appolonia in predstavniki uglednega združenja ADI, ki združuje več kot 1.000 italijanskih podjetij.

Seminar je namenjen podpori malim in srednjim podjetjem, ki si prizadevajo obogatiti svoje izkušnje pri:

  • vpeljevanju inovacij za njihovo učinkovitejše delovanje,
  • prepoznavanju potreb uporabnikov in kupcev ter
  • povečanju konkurenčnosti svojih produktov in storitev.

Področje oblikovanja (ang. design) je bilo v tem kontekstu s strani mnogih uspešnih podjetij prepoznano kot pomemben dejavnik, ki lahko bistveno prispeva h konkurenčnosti podjetij.

Na seminarju, se boste seznanili z naslednjimi vsebinami:

Oblikovanje kot orodje upravljanja. Kako spreminjati pravila konkurenčnosti, spodbujati ustvarjalnost ter vzpostaviti nov proces razvoja izdelkov.

Oblikovanje kot dodana vrednost izdelkov in storitev. Kako oblikovati učinkovitejše storitve in inovativne izdelke, v oblikovalski proces pritegniti uporabnike ter potrebe ljudi spremeniti v tržne priložnosti.

Materiali in tehnologije. Kako naj mala in srednja podjetja pri svojem poslovanju in preoblikovanju svojih izdelkov uporabljajo nove tehnologije in inovativne materiale.

Učinkovit razvoj izdelkov. Kako izboljšati oblikovanje izdelkov z novimi pristopi.

Oblikovanje trajnostnih izdelkov/storitev. Kako razvijati bolj zelene izdelke in storitve z upoštevanjem načel življenjskega cikla.

Projektno delo. Seznanitev s številnimi orodji in primeri dobrih praks.

Seminar bo v celoti potekal v angleškem jeziku. 

Število mest je omejeno. Prijave na seminar sprejemamo do torka, 21. marca 2017, na

www.designforenterprises.eu

Več informacij: Tina Pezdirc Nograšek, tina.pezdirc@ljubljana.si, 01 306 19 21

Vljudno vabljeni!

Več informacij in program konference

Dostopnost   Ctrl+U