Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

24. maja 2018

Delovno srečanje s predstavitvijo predlogov ukrepov za krepitev kulturno kreativnega sektorja

V petek, 18. maja, je v Mestni hiši potekalo delovno srečanje z odločevalci in pripravljavci politik, katerega cilj je bil preveriti ustreznost in izvedljivost predlogov ukrepov za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja.

CRE-HUB_Delavnica z deležniki_18-5-2018

Ukrepe smo v sodelovanju z deležniki tega področja pripravili v okviru projekta CRE:HUB. Oblikovani ukrepi predstavljajo podlago za pripravo akcijskega načrta, ki je osnovni cilj projekta. RRA LUR si preko tega dokumenta in drugih aktivnosti, ki jih v okviru projekta CRE:HUB izvaja, prizadeva ključnim odločevalcem ter pripravljavcem politik, ki delujejo na tem področju, podati konkretne predloge za izboljšanje stanja KKS.

Dostopnost   Ctrl+U