Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

7. januarja 2021

INDUSTRIJSKA SIMBIOZA V PRAKSI: Dosežki v okviru pilotnega projekta SYMBI

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), partner projekta SYMBI, programa Interreg Europe, je v sodelovanju s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) uspešno izvedla pilotni projekt.

Projekt SYMBI se je spoprijel z izzivom, kako spodbuditi industrijsko simbiozo kot integralni element prehoda v krožno gospodarstvo. Ob tem smo identificirali številne ovire na različnih področjih – pravnih, ekonomskih, tržnih in finančnih.

Ena izmed ovir, ki zavira vzpostavitev industrijske simbioze, je pomanjkanja znanja o strategijah krožnega gospodarstva in pristopih za izvajanje industrijske simbioze na praktični ravni podjetja. Strokovna znanja s teh dveh področij so pomanjkljiva tako na nivoju podjetij kot tudi na nivoju  poslovnih podpornih okolij.

V Sloveniji  tako zaznavamo nizko stopnjo zavedanja o koristih, ki jih krožno gospodarstvo (KG) in industrijska simbioza (IS) prinašata za gospodarstvo in okolje, saj, kot lahko vidimo iz izkušenj drugje, so poslovna podporna okolja opredeljena kot pomemben, če ne celo ključen element za začetek prehoda v krožno gospodarstvo in / ali sprejemanje načel industrijske simbioze.

V okviru pilotnega projekta SYMBI smo izvedli usposabljanja, ki so ključne regionalne deležnike opolnomočile s potrebnim znanjem in praktičnimi izkušnjami o industrijski simbiozi. Model usposabljanja je udeležencem ponudil popoln pregled koncepta krožnega gospodarstva, zakonodaje na tem področju, pomena KG za podjetja, s poudarkom na industrijski simbiozi (prednosti, koristi, poslovni modeli itd.), ureditve KG (pravni vidik, ovire, priložnosti) in glavnih prednosti za regionalni razvoj, konkurenčnost podjetij ter okolje in družbo. Poleg tega so se udeleženci preko izbranih slovenskih in tujih dobrih praks seznanili s tem, kako je industrijska simbioza videti v praksi, usposabljanja pa so vključevala tudi praktični del, kjer so udeleženci prepoznali podjetja s potencialom za vzpostavljanje industrijske simbioze. Model usposabljanja so izvajali različni domači in tuji strokovnjaki z določenih področij.

Posebej ponosni smo na praktična sodelovanja, ki smo jih s ciljem vzpostavitve industrijske simbioze uspeli razviti s podjetji. Od januarja do decembra 2020 je sodelovanje s podjetji potekalo v treh fazah. V prvi je bila v sodelovanju z mentorjem opravljena diagnoza podjetij na podlagi vprašalnikov, intervjujev in spletnih srečanj, sledila je opredelitev ključnih surovin z možnostjo za izmenjavo (2. faza), za posamezna podjetja pa so bila v tretji fazi pripravljena priporočila z individualnim pristopom.

Na podlagi pridobljenih znanj smo vzpostavili  sinergijo med dvema podjetjema – kavarno in podjetjem za gojenje gob. Pri pridelavi kavnih zrn je vsa energija usmerjena v tekoči ekstrakt tega dragocenega  zrna, 99% biomase kavnih zrn pa se zavrže, kljub temu, da je velika količina odpadne kave še vedno polna hranil, na katerih zelo dobro uspevajo gobe. Velik del odpadne kavne usedline se tako lahko uporabi za gojenje nekaterih vrst gob na način, ki je celo enostavnejši od tradicionalnega.  Na podlagi teh dejstev smo identificirali možnosti za vzpostavitev sinergije. S sodelovanjem in izmenjavo surovin je sinergija podjetij, ki je nastala v okviru pilotnega projekta SYMBI, povečala gospodarske koriti obeh podjetij, hkrati pa zmanjšala vpliv na okolje.

Dostopnost   Ctrl+U