Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

24. avgusta 2021

Na podlagi izkušenj pripravljamo usmeritve za spodbujanje povezovanja kulturnih in kreativnih industrij z drugimi sektorji

V okviru projekta COCO4CCI smo v preteklem letu izvedli ključne aktivnosti pilotnega projekta s ciljem povezovanja kreativnih industrij s podjetji naprednih proizvodenj.

Povezovanja smo se lotili na dva načina: z individualnim povezovanjem posameznih podjetij in ustvarjalcev, na podlagi predhodnega poznavanja delovanja podjetja in ustvarjalca, njihove narave dela in razmišljanja ter s procesom, ki smo ga poimenovali »Kreativna misija«.

V »Kreativni misiji« sta sodelovali podjetji Plastika Skaza in Plastika Rupar ter oblikovalci Andraž Rudi Vrhovšek (študent ALUO), Jernej Kropej (JJK Design), Andrej Kregar (Kreatif oblikovanje d.o.o.), Jernej Koželj (Tak kolektiv) in Nina Malovrh s.p. Oblikovalci so s svojimi rešitvami odgovorili na sodobne družbene izzive in navdušili predstavnike podjetij. V okviru procesa smo izvedli tudi virtualni dogodek na katerem so podjetja predstavila proizvodnjo, tehnološke in poslovne okvire delovanja. Informacije so bile v pomoč oblikovalcem pri zasnovi domiselnih in za podjetji izvedljivih rešitev.

Pilotni projekt je vključeval tudi izobraževalne vsebine, v trilogiji »Hello, futures« smo se dotaknili novih vsebin in izzivov za prihodnost, pripravili smo predavanja in delavnico na temo spekulativnega oblikovanja v sodelovanju s priznanim ameriškim strokovnjakom Philom Balagtasem in profesorjema na Umetnostni akademiji v Splitu Ivico Mitrovićem in Olegom Šuranom.

V prihodnjem obdobju, bomo na podlagi spremljanja in vrednotenja, ki smo ga izvajali tekom procesa pilotnega projekta, pripravili povzetek pomembnih ugotovitev v procesu povezovanja ter usmeritve za spodbujanje povezovanja kulturnih in kreativnih industrij z drugimi sektorji.

Dostopnost   Ctrl+U