Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

8. septembra 2017

Napoved mednarodne konference »LINK TO REMEMBERING« v okviru projekta FORGET HERITAGE

V mestu Bydgoszcz na Poljskem bo 12. septembra 2017 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Povezovanje med državljani, oblikovalci politik ter kulturnimi in kreativnimi industrijami pri obravnavi napredne zakonodaje, politik in IKT orodij« (»Link among citizens, policy makers and CCIs, with reference to innovative legislation, policies and ICT tools«). Program konference.

Na konferenci projekta FORGET HERITAGE, ki poteka v okviru programa Interreg SREDNJA EVROPA, bomo govorili o prvih rezultatih projekta, kot so Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo zapuščenih zgodovinskih znamenitosti (Guidelines for the citizens involvement in historical sites valorisation). Konferenca bo s pomočjo predvidenih predstavitev strokovnjakov in z razpravami prispevala k razvoju priročnikov za upravljanje in izvajanje politik ter razvoju digitalnega orodja (Forget Heritage App), ki bo spodbujal prebivalce mest k mapiranju (zapuščenih) zgodovinskih znamenitosti in njihovi (ponovni) novi rabi.

Osrednja govornica konference bo Kristin Hausler iz Britanskega inštituta za mednarodno in primerjalno pravo (BIICL). Govorila bo o poravnavi mednarodnih sporov na področju kulturne dediščine.

Konferenca se bo zaključila z okroglo mizo na temo zakonodaje in politik na področju kulturne dediščine.

Tako za partnerje projekta, ki prihajajo iz sedmih srednjeevropskih držav (CZ, DE, IT, HR, HU, PL, SI), kot za predstavnike poljske javne uprave in institucij s področja kulturnih in kreativnih industrij bo po konferenci organiziran študijski obisk.

Več informacij o projektu:

http://www.rralur.si/sl/projekti/forget-heritage in

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

Lepo vabljeni tudi na Forget Heritage/Facebook in Twitter.

Dostopnost   Ctrl+U