Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

5. februarja 2021

Posodobljena verzija orodij za boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut za razvoj in mednarodne odnose (HR) in FinPiemonte (IT) so v okviru projekta ForHeritage pripravili šest orodij za boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine.

Prvi osnutek orodij je bil javno predstavljen oktobra 2020. Na osnovi povratnih informacij udeležencev spletnega dogodka in pogovorov z deležniki so bila orodja nadgrajena.

Posodobljena verzija vseh orodij, ki jih bomo do jeseni prevedli v štiri jezike (hrvaški, italijanski, poljski in slovenski), je že na voljo: (1) participativno upravljanje, (2) javno – zasebno partnerstvo, (3) financiranje kulturne dediščine, (4) pilotne projekte s področja kulturne dediščine, (5) organizacijo in izvedbo uspešnih usposabljanj in (6) merjenje učinkov projektov kulturne dediščine.

Vljudno vabljeni k branju in uporabi orodij. Partnerji bomo orodja v letu 2021 testirali na pilotnih lokacijah v štirih srednjeevropskih mestih: Cuneo (IT) /Palazzo Santa Croce, Ljubljana (SI/ /Vodnikova domačija, Reka (HR) /kompleks Rikard Benčić in Szczecin (PL) /Pomeranian Dukes’ Castle.

Veseli bomo vašega mnenja. Prosimo, da ga posredujete Nataši Mršol, vodji projekta ForHeritage v RRA LUR (natasa.mrsol@rralur.si).

Dostopnost   Ctrl+U