Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

11. februarja 2021

Pričetek Kreativne misije

Z uradno predstavitvijo izzivov, ki jih bodo tehnološko naprednim podjetjem pomagali reševati predstavniki kulturnih in kreativnih industrij, se je pričel projekt, poimenovan »Kreativna misija«.

Na virtualnem srečanju so svoje izzive predstavila podjetja Plastika Virant, Plastika Skaza in Rupar Plastika. S svojimi izzivi želijo slediti svoji viziji in odgovoriti na aktualna dogajanja v družbi.

Osem predstavnikov kulturnih in kreativnih industrij ima sedaj dober mesec dni časa za iskanje rešitev, ki bodo odgovorila za izzive podjetij. Na Kreativni misiji sodelujejo: Darja Brečko Poženel (Brand Design Studio), Sara Mušič (Studio Žetko), Ajda Marič s.p., Andraž Rudi Vrhovšek (študent ALUO), Jernej Kropej (JJK Design), Andrej Kregar (Kreatif oblikovanje d.o.o.), Jernej Koželj (Tak kolektiv) in Nina Malovrh s.p.

»Kreativna misija: Združujemo kreativne pristope kreativcev in tehnološko moč podjetij« je projekt, ki poteka znotraj projekta COCO4CCI, sofinanciran pa je iz programa Interreg Srednja Evropa. Namen misije je povezati tehnološko napredna podjetja s kulturnimi in kreativnimi industrijami ter tako vzbuditi zavedanje obeh vpletenih o pozitivnih učinkih medsebojnega sodelovanja.

Dostopnost   Ctrl+U