Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

17. januarja 2018

Projekta CCAlps in CRE:HUB zaslužna za doprinos k ohranjanju kulturne dediščine

Leto 2018 je zaznamovano s številnimi aktivnostmi, ki potekajo v okviru Evropskega leta kulturne dediščine, katerega namen je krepitev zavedanja o naši izjemni skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih predstavlja ter o njenem družbenem in razvojnem potencialu. Pred nami je leto najrazličnejših dogodkov in projektov, organiziranih z namenom povečanja zanimanja za kulturno dediščino v javnosti.

Evropsko leto kulturne dediscine2018_logo

Pomena kulturne dediščine za širšo družbo, rast gospodarstva ter dolgoročnega varstva in ohranjanja dediščine za prihodnje generacije se zavedamo tudi na RRA LUR, zato preko Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE) aktivno sodelujemo v projektih, ki spodbujajo razvoj tega področja. Dva izmed njih (CCAlps in CRE:HUB) sta bila s strani Evropske komisije izbrana kot projekta, ki z različnimi aktivnostmi na področju kreativnih in kulturnih industrij prispevata k promociji, ohranjanju in vrednotenju kulturne dediščine.

Več informacij:

V okviru programa Alpin Space izbran projekt CCAlps

V okviru programa Interreg Europe izbran projekt CRE:HUB

Dostopnost   Ctrl+U