Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

30. marca 2017

RRA LUR s pristopi od spodaj navzgor oblikuje nove politike na področju KKI

Konec meseca marca je RRA LUR v okviru projekta CRE:HUB izvedla delavnico z deležniki različnih pod področij kulturnih in kreativnih industrij (KKI) – umetnost, glasba, knjige in tisk, video in film, radijska in televizijska produkcija, novi mediji, programska oprema in igre, arhitektura, oblikovanje in oglaševanje) – in tistimi, ki delujejo v dinamičnih podpornih okoljih, kot so pospeševalniki, prostori so-dela in produkcijski prostori.

CRE_HUB_delavnica_omizje4

V želji, da bi bil proces sodelovanja z deležniki čim bolj vključujoč ter vsebine v prostoru manj razdrobljene in bolj povezane, smo k sodelovanju povabili Tehnološki park Ljubljana. Delavnica je v prvem delu vsebinsko združila proces verifikacije SWOT analize, ki je nastala v okviru projekta, ter nadgradnjo analize na specifičnih sektorjih (video in film, radijska in televizijska produkcija, novi mediji, programska oprema in igre). V drugem delu so udeleženci na podlagi analiza v sodelovanju z deležniki so – ustvarili izhodišča za ukrepe, ki so podlaga za pripravo akcijskega načrta za mala in srednja podjetja s področja KKI, ki ga bomo do septembra 2018 pripravili v okviru projekta CRE:HUB.

Vzdušje je bilo delovno in pozitivno, veselimo smo prvih rezultatov in prihajajočih izzivov!

Dostopnost   Ctrl+U