Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

8. aprila 2022

Ustvarjalno sodelovanje za prihodnost

Kako lahko povežemo kreativne industrije z drugimi industrijami in sektorji? Na konferenco COCO4CCI, ki je potekala v marcu smo povabili izkušene govorce iz celotne Evrope, da z nami delijo svoje svoje izkušnje, poglede in razmišljanja. V publikaciji COCO4CCI, ki je ob tej priložnosti izšla najdete povzete teme in ključna spoznanja.

Spodbujanje sprememb v času negotovosti

Kako lahko torej povežemo kreativne industrije z drugimi industrijami in sektorji? To je eden od izzivov, s katerimi smo se spopadali v preteklih letih v okviru projekta: COCO4CCI (»Sodelovalni trkalnik za kulturne in kreativne industrije«). Cilj projekta je bilo zgraditi »trkalno« mrežo organizacij, ki se medsebojno dopolnjujejo z znanjem, da se lahko inovativni procesi in metode, kot je oblikovalski način razmišljanja, uporablja v podjetjih in organizacijah v vseh različnih panogah, kreativni in kulturni sektor pa lahko pomaga spodbuditi spremembe, potrebne za prihodnost.

Na teh načelih smo želeli zgraditi našo konferenco »Ustvarjalno sodelovanje za prihodnost«. K sodelovanju smo povabili ključne akterje in strokovnjake, ki so z nami delili svoja spoznanja, koncepte in razmišljanja. Pri snovanju programa smo si zastavili nekatera ključna vprašanja:

  • Na kakšen način lahko vključimo strokovnjake v projekte, v času negotovosti?
  • Kako za soustvarjanje uporabiti znanje in izkušnje raznolike skupine ljudi?
  • Kako lahko oblikujemo vključujoče in odprte prostore?
  • Kako bi lahko izboljšali kakovost naših življenjskih izkušenj?
  • Kako lahko eksperimente spremenimo v trajnostne koncepte/modele?
  • Kako lahko ponazorimo vrednost ustvarjalnega dela?
  • Kako bi se lahko osredotočili na preprostost, funkcionalnost in krožnost materialov, ne da bi pri tem ogrozili potrebo po udobju in privlačnosti v našem vsakdanjem življenju?

Med tem procesom smo spoznali, da so načela pobude Novega Evropskega Bauhausa v jedru konceptov in prizadevanj projekta COCO4CCI. Skupni imenovalec obeh iniciativ je združiti ustvarjalce, umetnike, poslovneže in inženirje v soustvarjanju skupne trajnostne prihodnosti.

Prenesite publikacijo tukaj: Publikacija ustvarjalna sodelovanja za prihodnost (v angleškem jeziku)

Oglejte si video povzetek konference: Ustvarjalna sodelovanja za prihodnost (povzetek konference v angleškem jeziku) #COCO4CCI

Dostopnost   Ctrl+U