Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

26. julija 2016

Uvodno srečanje partnerjev projekta Forget Heritage

V Genovi je 20. julija 2017 potekal prvi uvodni sestanek (Kick-off Meeting) partnerjev projekta Forget Heritage. Na sestanku so bili prisotni predstavniki vseh desetih partnerjev iz sedmih držav – Italije, Slovenije, Nemčije, Poljske, Madžarske, Hrvaške in Češke.

fh_kick-off_all_ouside-3_20072016

Po uvodnih pozdravih gostiteljev – Mesta Genova – in predstavnice italijanske nacionalne kontaktne točke za program Srednja EvropaBenedette Pricolo je sledila predstavitev vodilnega partnerja – o vseh izzivih, ki partnerski konzorcij čakajo v tem triletnem projektu, ki poteka v okviru programa Interreg SREDNJA EVROPA. Konzorcij partnerjev želi poiskati model revitalizacije, ki bi s pomočjo kulturnih in kreativnih industrij (KKI) vdihnil življenje neizkoriščenim zgodovinskim znamenitostim, prepoznanim kot kulturna dediščina. Istočasno želijo partnerji dodatno opolnomočiti menedžerje s področja KKI za upravljanje takih ustanov. V projektu razvita orodja in model upravljanja bodo testirali in evalvirali v osmih srednjeevropskih mestih (Genova, Milano, Ljubljana, Nuremberg, Varšava, Bydgoszcz, Reka in Usti nad Labem) in v ta proces vključevali različne javnosti: kreativni sektor, različne strokovne inštitucije, odločevalce kot tudi zainteresirano javnost in prebivalce mest.

V nadaljevanju je Christophe Ebermann iz Skupnega sekretariata programa Srednja Evropa  (Joint Secretariat of the Central Europe Programme) spregovoril o zadevah, pomembnih za dobro izvedbo projekta, kot so zakonski, vsebinski in finančni okvirji.

Nato so sledile predstavitve vseh partnerjev, ki so svoje izkušnje nabirali in medsebojno sodelovali že v nekaterih drugih srednjeevropskih projektih v prejšnji finančni perspektivi, kot sta Kreativna mesta (CREATIVE CITIES) in Druga priložnost (SECOND CHANCE).

Popoldanski del srečanja pa je bil namenjen podrobnejši predstavitvi delovnih paketov s poudarkom na aktivnostih do konca leta 2016. Naslednje srečanje partnerjev in otvoritvena konferenca bosta sredi novembra 2016.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več na uradni spletni strani projekta Forget Heritage.

Dostopnost   Ctrl+U