Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

17. novembra 2014

Vabilo: Kreativni pristopi v zdravstvu

Vabimo vas na dogodek ‘Kreativni pristopi v zdravstvu’, ki bo potekal v ponedeljek, 24. novembra 2014, ob 13. uri, v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani.

Na dogodku bomo predstavili več projektov, osredotočenih na izboljševanje kakovosti življenja posameznikov in skupnosti s pomočjo oblikovanja ter interdisciplinarnega sodelovanja:

  • razvoj seta družabnih igre za starejše osebe, obolele za demenco

  • razvoj spletne platforme za izmenjavo izkušenj in samopomoč bolnikov z artritisom in

  • razvoj funkcionalnih modnih dodatkov za invalide.

Program:

13:00 – 13:10 Uvodni nagovor direktorice RRA LUR mag. Lilijane Madjar
13:10 – 13:40 Predstavitev projekta ‘Komplet družabnih iger za starejše osebe, obolele za demenco’
13:40 – 14:00 Predstavitev projekta ‘Nikomur se ne priklanjam’ za obolele z revmatizmom
14:00 – 14:20 Predstavitev projekta ‘Design (Dis)Ability’, Roglab

Prosimo, da se na dogodek prijavite na e-naslov: tina.pezdirc@ljubljana.si; in sicer do srede, 19. novembra 2014.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v okviru Regionalnega centra kreativne ekonomije vpeljuje kreativnost v različne segmente družbe s ciljem doseganja družbenih in ekonomskih inovacij (izdelkov, storitev in procesov). Razvoj projektov, kjer je v ospredju oblikovanje za skupnost s pomočjo sodelovanja različnih javnih in zasebnih ustanov, je eden ključnih izzivov RCKE. Pri tem so projekti centra skladno z vizijo agencije in regije usmerjeni v trajnostni (regionalni) razvoj, ki temelji na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji raznolikih akterjev in sektorjev.
Pomemben element tovrstnega razvoja je tudi zdravje, ki z demografskimi spremembami postaja osrednja tema tudi na političnih agendah. V programu »Zdravje za rast«, ki ga je za obdobje 2014–2020 pripravila Evropska komisija, je zdravje npr. prepoznano kot gonilo rasti in inovacij. Tako tudi RRA LUR in RCKE posebno pozornost namenjata javnemu zdravju za višjo kakovost življenja v regiji. Ker številni primeri dobrih praks tako pri nas kot v tujini dokazujejo, da lahko prav metode storitvenega oblikovanja na področju zdravstva bistveno pripomorejo k iskanju inovativnih rešitev ter izboljšanju življenja posameznika in družbe, smo v razvoj zdravstvenih projektov poleg javnih in zasebnih institucij vključili oblikovalce.
Vabimo vas, da si ogledate predstavitve primerov interdisciplinarno zastavljenih projektov s področja zdravstva, katerih skupna vodila so: sodelovanje, socialne inovacije in kvalitetnejše življenje.

Dostopnost   Ctrl+U