Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

7. oktobra 2020

Vabilo na dogodek Predstavitev orodij za boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine

Slovenska partnerja  v projektu ForHeritage – Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) – vas vabita na predstavitev orodij za boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine. Virtualni dogodek bo potekal v sredo, 14. 10. 2020 od 10.00 do 12.30.

Partnerji smo od marca 2020 dalje analizirali obstoječe izročke izvedenih projektov FORGET HERITAGE, RESTAURA, IFISE in projekta CLIC (slednji je še v fazi izvajanja), jih nadgradili in pripravili prvo verzijo orodij za boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine. Orodja zajemajo naslednja področja: (1) participativno upravljanje, (2) javno – zasebno partnerstvo, (3) financiranje kulturne dediščine, (4) pilotne projekte s področja kulturne dediščine, (5) organizacijo in izvedbo uspešnih usposabljanj in (6) merjenje učinkov projektov kulturne dediščine. Na dogodku želimo orodja na kratko predstaviti, v naslednji fazi projekta pa skupaj z deležniki preveriti  njihovo uporabnost v praksi. Veseli bomo mnenj in priporočil za izboljšanje, saj bomo orodja še nadgrajevali glede na odzive deležnikov in testiranja na izbranih pilotnih lokacijah v štirih srednjeevropskih mestih – Cuneo (IT), Ljubljana (SI), Reka (HR) in Szczecin (PL).

Dogodek je brezplačen. Udeležba na dogodku je možna le ob vnaprejšnji registraciji, saj boste na osnovi registracije prejeli dostop do (Zoom) dogodka. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku brez prevajanja.

Dostop do registracije. Rok za registracijo je 12. 10. 2020.

Vabimo vas, da se nam pridružite. 

Program srečanja

Dostop do dokumentov, ki bodo predstavljeni na dogodku.

* * * * *

Projekt ForHeritage je dvoletni kapitalizaciski projekt, ki gradi na rezultatih izvedenih projektov FORGET HERITAGE, RESTAURA, IFISE in projekta CLIC – v izvajanju. Projekt ForHeritage je bil odobren v okviru programa Interreg Srednja Evropa in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta je združiti že razvita orodja v omenjenih projektih, jih nadgraditi in implementirati, da bi spodbudili celostni pristop k upravljanju dediščine v različnih fazah načrtovanja, izvajanja in financiranja. Za to pa je potrebno tesno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, ki se ukvarjata z varovanjem in upravljanjem kulturne dediščine in virov.

Projekt poteka  v štirih srednjeevropskih državah (Hrvaška, Italija, Poljska in Slovenija), v katerih želi osem partnerjev spodbuditi boljšo zaščito in upravljanje stavb kulturne dediščine v Srednji Evropi, izvesti usposabljanja za javni in zasebni sektor z uporabo orodij za upravljanje in financiranje kulturne dediščine iz štirih predhodno izvedenih EU projektov ter pripraviti izvedbene načrte upravljanja, poslovne/finančne načrte ob vključevanju  javno-zasebnega partnerstva (PPP/PPC).

Slovenska partnerja – IER in RRA LUR – sta sodelovala tudi v projektu FORGET HERITAGE in pri pripravi pomembnih dokumentov za uspešno upravljanje stavb kulturne dediščine.

Več informacij:

Nataša Mršol, vodja projekta ForHeritage, e-pošta: natasa.mrsol@rralur.si

Spletni strani projekta: ForHeritage Interreg Central Europe in ForHeritage RRA LUR

Facebook: ForHeritage Interreg Central Europe in Regionalni center kreativne ekonomije

Dostopnost   Ctrl+U