Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

21. maja 2018

Vabilo: Upravljanje stavb kulturne dediščine – serija brezplačnih usposabljanj

Kako ustrezno prenoviti in revitalizirati opuščene stavbe kulturne dediščine? Kako zasnovati program, da bo preteklost zaživela v simbiozi z aktualnimi vsebinami kulturnega in kreativnega sektorja? Kako pridobiti sredstva za prenovo in program ter na kakšen način pritegniti občinstvo? Če želite dobiti odgovore na zastavljena vprašanja in ste kulturni producenti, (sedanji ali bodoči) upravljavci stavb kulturne dediščine ali pa javni uradniki, delujoči na področju kulture, se nam pridružite na seriji brezplačnih usposabljanj, ki bodo junija 2018 potekala v Ljubljani v okviru projekta Forget Heritage (program Interreg Srednja Evropa). Organizatorja usposabljanj sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), partnerja projekta, v sodelovanju z Zavodom Culturemaker in Mednarodnim grafičnim likovnim centrom (MGLC).

Usposabljanja smo razvili na podlagi prepoznavanja potreb s strani različnih ciljnih skupin, ugotovitev predhodnih študij in v okviru projekta pripravljenih dokumentov ter jih zasnovali v sodelovanju s strokovnjaki, ki imajo poleg obširnega teoretičnega znanja tudi dolgoletne praktične izkušnje in odlične mentorske sposobnosti.

Z usposabljanji bomo zajeli glavne vidike razvoja in upravljanja stavb kulturne dediščine. Obiskali bomo dva primera dobre prakse kulturne revitalizacije in na praktičnih delavnicah spoznali, kako se lotiti projekta prenove in revitalizacije kulturne dediščine. Sledil bo niz praktičnih usposabljanj s področij oblikovalskega mišljenja, oblikovanja poslovnih modelov, pridobivanja sredstev, upravljanja skupnosti ter razvoja občinstev in kulturnega turizma. Pri vseh usposabljanjih, ki bodo povprečno trajala po štiri ure, bodo udeleženci s pomočjo kritične analize dobrih in slabih praks osvojili metodo, ki jim bo kasneje pomagala pri vsebinskih, upravljavskih in finančnih vidikih projekta ter njihovem smiselnem povezovanju. Skozi praktične naloge bodo preizkusili metode in orodja, ki jim bodo olajšali tako vsakdanje delo kot tudi dolgoročno planiranje. Svoje ideje in rešitve bodo sproti preizkušali z mentorji ter izboljševali prototipe svojih projektov. Na ta način bodo lahko mentorji obenem zadostili tako potrebam začetnikov kot tudi izkušenejših udeležencev.

V kolikor se nam želite pridružiti, se prijavite na enega od naslednjih usposabljanj:

  • 5. 6. Oblikovalsko razmišljanje, Mojca Mihailovič – Škrinjar, AD HOC poslovna podpora
  • 7. 6. Preteklost za prihodnost: izzivi in priložnosti financiranja EU za kulturno dediščino, Mateja Lazar in Maša Ekar, Zavod Motovila
  • 8. 6. Kanvas poslovnega modela, Mojca Mihailovič – Škrinjar, AD HOC poslovna podpora
  • 13. 6. Prenova in revitalizacija stavb kulturne dediščine (1. del), Jerneja Batič, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo
  • 14. 6. Podjetniško upravljanje dediščine – graditev skupnosti, razvoj občinstev in financiranje, Frans Brouwer, Univerza Erasmus v Rotterdamu in Latvijska akademija za kulturo v Rigi
  • 19. 6. Od kulturnega projekta do turističnega doživetja, Neja Petek, Agencija za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa
  • 20. 6. Prenova in revitalizacija stavb kulturne dediščine (2. del), Jerneja Batič, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo

Usposabljanja bodo potekala na dveh lokacijah (več v programu usposabljanj):

Mestna hiša Ljubljana, Rdeča dvorana (1. nadstropje), Mestni trg 1, Ljubljana
Ustvarjalni center Švicarija, Zvezdniški atelje (pritličje), Pod turnom 4, Ljubljana

Več informacij: PROGRAM USPOSABLJANJ NA PODROČJU UPRAVLJANJA STAVB KULTURNE DEDIŠČINE

Udeležba je mogoča samo ob vnaprejšnji registraciji. Zaradi omejenega števila mest bodo imeli prednost udeleženci, ki se že ukvarjajo s konkretnim projektom ali to načrtujejo. Prijave sprejemamo prek spletnega obrazca do 31. maja 2018 oz. do zapolnitve mest.

Dostopnost   Ctrl+U