Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

12. oktobra 2015

Vloga oblikovanja v krožnem gospodarstvu

Mnogi verjamejo, da je prihodnost evropskega gospodarstva v t.i. krožni ekonomiji, pri čemer lahko oblikovanje odigra pomembno vlogo. Po besedah podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa je prihodnost v ponovni uporabi in vrnitvi h krožnemu gospodarstvu, kar pomeni, da bo potreben tehten premislek o tem, kako naj v prihodnje oblikujemo, proizvajamo, uporabljamo in zavržemo proizvode ter storitve, pri tem pa je eden izmed osrednjih ciljev ohraniti surovine v produktivni rabi dlje časa, jih večkrat uporabiti in izboljšati njihovo učinkovitost. Ponovna uporaba, preoblikovanje in recikliranje so osnovno vodilo krožnega gospodarstva, ki poleg pomembne vloge ohranjanja okolja predstavlja tudi priložnost za naložbe in nova delovna mesta. Študije, ki jih je izvedla evropska komisija so pokazale, da bi z učinkovitejšim ravnanjem z odpadki, oblikovanjem in načrtovanjem, recikliranjem ter podobnimi ukrepi evropska podjetja na leto lahko privarčevala do 600 bilijonov evrov.

Krozna ekonomija_igra

V Bruslju je junija letos, v organizaciji evropskega oblikovalskega združenja (ang. Bureau of European Design Associations/BEDA),  potekala konferenca “Vloga eko oblikovanje v krožni ekonomiji” (ang. The role of ecodesign in the Circular Economy), katere cilj je bil promovirati politike eko oblikovanja, s čimer bi lahko vplivali tudi na rezultate in učinke nove evropske politike krožnega gospodarstva. Evropsko oblikovalsko združenje trenutno pripravlja dokument (t.i. positioning paper) “Oblikovanje za krožno gospodarstvo” (ang. Design for Circular Economy), ki bo definiral stališče oblikovalske stroke. Dokument neposredno naslavlja Evropsko komisijo in druge deležnike z željo, da premislijo o vlogi oblikovanja v krožni ekonomiji ter vključijo oblikovanje v osnovna načela politik krožnega gospodarstva. Pri tem predlaga uporabo oblikovanja predvsem v kontekstu krožnih poslovnih modelov ter uporabe kriterijev, ki se navezujejo na eko oblikovanje v dokumentih kot so European Ecolabel, Environmental Product Declarations, Environmental Footprint itd. Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da je za učinkovito načrtovanje krožnega gospodarstva izrednega pomena tudi  dostop do sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, namenjenih podjetjem, ki vlagajo v strategije vezane na eko oblikovanje in ustvarjajo krožne poslovne modele, ter vključevanje kriterijev eko oblikovanja tudi v javno upravo.

Osnovno definicijo in razlikovalno prednost z linearno ekonomijo ter nekaj projektov, ki se nanašajo na to temo lahko najdete na spodnjih povezavah:

http://circulardelft.wix.com/tudelft#!circular-economy/c1r0i

http://www.greatrecovery.org.uk/resources/designing-for-a-circular-economy/

http://www.io.tudelft.nl/over-de-faculteit/afdelingen/design-engineering/research-areas/circular-product-design/

http://www.circle-economy.com/opinion/guestblog-design-for-circular-economy/

http://circulatenews.org/2015/07/circular-economy-kettle-shortlisted-for-james-dyson-design-award/

http://www.circle-economy.com/projects/sector/circular-design-program/

http://www.ecodesigncentre.org/en/designing-circular-economy-part-1


‘Circular Design Defining design strategies for a long product lifespan starts with the notion that design concerns the whole economic circle of change. The ability to keep on sustaining and adding value is the crux.’

Products that last – Product Design for Circular Business Models – Conny Bakker, Marcel den Hollander, Ed van Hinte, Yvo Zljlstra – TU Delft

Dostopnost   Ctrl+U