Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!


O nas

Kreativnost vnašamo v različna področja družbenega delovanja

Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) s svojo vizijo delovanja aktivno prispeva k vnosu kreativnosti v javni in zasebni sektor.

Z izobraževanji, delavnicami, svetovanji in drugimi dogodki kreativce, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije motivira ter jih usposablja za njihovo uspešnejše in učinkovitejše (so)delovanje. Tako spodbuja razvoj kreativnega, inovativnega, (mednarodno) konkurenčnega okolja.

Prek vzpostavljanja kompleksnih vrednostnih verig center sodeluje pri razvoju proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo, ki končnim uporabnikom omogočajo kakovostnejše in prijaznejše življenje.

RCKE deluje pod okriljem Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Poslanstvo

Vpeljujemo kreativnost v različne segmente družbe s ciljem doseganja družbenih in ekonomskih inovacij (izdelkov, storitev in procesov). Z lastnimi in tujimi vrhunskimi strokovnjaki na kreativce, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije prenašamo znanja in spretnosti, potrebne za njihovo interdisciplinarno povezovanje ter kreativno reševanje družbenih in poslovnih izzivov.

Vizija

Postali bomo eden izmed vodilnih ponudnikov storitev za razvoj kreativnega ekosistema v mednarodnem okolju. Spremljali in postavljali bomo trende vpeljevanja in uporabe kreativnosti v javni in zasebni sektor za njuno uspešnejše in učinkovitejše delovanje.

Ekipa

Tina Pezdirc Nograšek

vodja projektov I
Storitveno in produktno oblikovanje, poslovne verige, organizacija dogodkov, priprava strateških dokumentov
T + 386 1 306 19 21
M + 386 51 472 541
E tina.pezdirc@rralur.si

Tina Pezdirc Nograšek je arhitektka/oblikovalka, diplomirala na Fakulteti za arhitekturo, magistrirala pa na ALUO. Znotraj RCKE vodi projekte, ki spodbujajo razumevanje oblikovanja kot discipline ter načina razmišljanja, ki sta izrazito usmerjena k reševanju problemov in lahko bistveno pripomore pri prestrukturiranju večjih sistemov, organizacij in javnih institucij. Hkrati si prek projektnega sodelovanja in vključevanja različnih deležnikov ter doseganja uspešnih rezultatov prizadeva poudariti vlogo, ki jo ima oblikovanje pri razvoju nove gospodarske in družbene vrednosti.

Barbara Boh

vodja projektov I
Komunikacijska podpora RCKE
T + 386 1 306 19 20
E barbara.boh@rralur.si

Barbara Boh v RCKE skrbi predvsem za komunikacijsko podporo aktualnim projektom. Po končanem študiju sociologije se je usmerila na področja komuniciranja, organizacije dogodkov ter promocij, za katera je bila odgovorna v različnih dejavnostih (turizem, ekologija, mediji, založništvo in odnosi z javnostmi).

Dostopnost   Ctrl+U