Povezujemo najboljše iz dveh svetov

Regionalni center kreativne ekonomije v okviru projekta COCO4CCI  povezuje najboljše iz dveh svetov – odprto miselnost in inovativne pristope kulturnih in kreativnih industrij (KKI) ter izkušnje in tehnološko moč naprednih industrij (ang. Advanced Manufacturing/AVM).

Skupaj s strokovnjaki iz desetih evropskih držav smo za učinkovito povezovanje razvili posebna orodja in septembra v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije aktivno vstopamo v proces povezovanja.

Napovedujemo številne aktivnosti.

#1 Uvodni dogodek, kjer boste izvedeli vse o projektu in našli koristi za vaše sodelovanje z naprednimi inustrijami

#2 Predstavitev izzivov s katerimi se soočajo izbrana slovenska podjetja naprednih industrij

#3 Obisk izbranih slovenskih podjetij naprednih industrij s predstavitvijo proizvodnje in procesov

#4 Interaktivne delavnice za povezovanje in izobraževanje s predstavniki naprednih industrij

#5 Predstavitev vaših idej na izzive izbranih slovenskih podjetij naprednih industrij

Ne zamudite jih! Pridružite se nam na FB strani ali svoj kontakt posredujte vodji projekta (Tina Pezdirc Nograšek, tina.pezdirc (at) rralur.si, 01 306 19 21).

Dostopnost   Ctrl+U