Tehnološki trendi

Navidezna resničnost (VR)

Navidezna resničnost je računalniška tehnologija, ki se uporablja za ustvarjanje simuliranega okolja. Uporabnika postavi v izkušnjo, in ne pred ekran, v katerega bi gledal. Uporabniki se potopijo in lahko komunicirajo s 3D-svetovi v zaprtem sistemu.1

Navidezna resničnost omogoča potopitveno izkušnjo. Na kulturnem področju lahko navidezna resničnost na primer prinese spremembe v obisk muzejev, saj eksponati postanejo interaktivni, prizori pa oživijo. Ljudje lahko spoznajo preteklost s potopitvijo v zgodovinske razmere.2

V prihodnosti bo lahko navidezna resničnost vplivala na doživetje kupcev in na njihov način uporabe vsebine ter bo lahko vodila v pojav ekonomije doživetij.3

Več: Antycip Simulation / MuseumNext / Forbes / ITProPortal / DHM

Obogatena resničnost (AR)

»Obogatena resničnost je interaktivna izkušnja resničnega okolja, v katerem so predmeti iz resničnega sveta obogateni z računalniško ustvarjenimi zaznavnimi informacijami.«4

Obogatena resničnost ne izključi resničnosti (kot jo navidezna resničnost), temveč se z uporabo navideznih predmetov, s katerimi olepša resničnost, prepleta s fizičnim svetom.3

V prihodnosti bo obogatena resničnost, enako kot navidezna, vplivala na način potrošnje, npr. lahko bo spodbujala ustvarjalnost. Že danes je mogoče iti na splet brez »skrivanja resničnosti« okrog sebe. Poleg tega bodo nastali novi načini dela (več o tem na spodnjih povezavah).3

Več: Antycip Simulation / Forbes / ITProPortal / InformationAge /Jabil Blog

Umetna inteligenca

»Umetna inteligenca je simulacija človeške inteligence v strojih, ki so programirani, da razmišljajo kot ljudje in oponašajo njihovo gibanje.«4

V prihodnosti bo umetna inteligenca verjetno spremenila poslovne procese. Primer je večja avtomatizacija, ki pomeni manj administrativnega dela in posledično več časa za kompleksne, strateške in ustvarjalne naloge ter naloge, povezane z medsebojnimi odnosi.5

Poleg tega bo sodelovanje ljudi in umetne inteligence čedalje pogostejše: »Za številne od nas bo to pomenilo učenje novih veščin ali vsaj novih načinov za uporabo svojih veščin poleg novih robotskih in programskih orodij.«5

Več: Forbes

Veriga podatkovnih blokov

»Veriga podatkovnih blokov je pravzaprav porazdeljena zbirka zapisov ali javna knjiga vseh transakcij ali digitalnih dogodkov, ki so bili izvedeni in izmenjani med udeleženci.« 6

Ker je decentralizirana, omogoča »zaupanje v okolja, ki niso zaupanja vredna, in zmanjšuje potrebo po zaupanja vrednem osrednjem organu«. 7

»Veriga podatkovnih blokov bo nedvomno prinesla velike spremembe v postopke in procese v številnih panogah in vladnih organih, če jo bodo ti sprejeli, vendar njeno sprejetje zahteva čas in trud.« Zato bo povpraševanje po strokovnjakih za verige podatkovnih blokov vse večje. 8

Verige podatkovnih blokov niso več omejene samo na finančni sektor (kriptovaluta), temveč se zaradi svoje preglednosti in varnosti uporabljajo na številnih drugih področjih.

Več: Applied Innovation Review / BBVA Open Mind / The Enterprisers Project / Forbes / Hackernoon

Strojno učenje

»Strojno učenje je program umetne inteligence (AI), ki daje sistemom sposobnost samodejnega učenja in izpopolnjevanja na podlagi izkušenj, ne da bi bili za to izrecno programirani.« Glavni poudarek je na učenju strojev, kako se lahko učijo samodejno »brez posredovanja ali pomoči človeka«. 9

V prihodnosti bodo verjetno napredni kombinirani tehnološki trendi čedalje pogostejši. Strojno učenje in IoT – obdelava naravnega jezika se na primer uporabljata za izboljšavo prepoznavanja govora (Alexa, Siri itd.). 10

Več: Towards Data Science / Forbes / CRN

Internet stvari (IoT)

»Internet stvari je sistem medsebojno povezanih računalniških naprav, mehanskih in digitalnih strojev, predmetov, živali ali ljudi, ki imajo enolične identifikatorje in lahko prenašajo podatke po omrežju, ne da bi bila potrebna interakcija med ljudmi ali med ljudmi in računalniki.«11

Pri reviji Forbes predvidevajo, da bo v prihodnosti »povezano vse, kar je lahko povezano«. Konec leta 2019 je bilo več kot 25 milijard povezanih naprav.12

Velika težava, ki bo spremljala internet stvari, bo varnost (velika količina podatkov, zasebnost, hekanje itd.). Ta tehnologija bo prav tako imela velik vpliv na različna področja.

Vir: Forbes / Network World / Bacancy Technology

Viri:

1 https://www.marxentlabs.com/what-is-virtual-reality/

2 https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/

3 https://www.itproportal.com/features/how-will-vr-and-ar-impact-our-lives-in-the-future/

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality

5 https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp

6 https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/06/the-top-10-artificial-intelligence-trends-everyone-should-be-watching-in-2020/#553ffe5e390b

7 https://j2-capital.com/wp-content/uploads/2017/11/AIR-2016-Blockchain.pdf (stran 7)

8 http://brilliantdude.com/solves/content/GartnerTrends2018.pdf (stran 17)

9 https://www.bbvaopenmind.com/en/economy/finance/ten-trends-of-blockchain-in-2020/

10 https://expertsystem.com/machine-learning-definition/

11 https://www.geeksforgeeks.org/top-machine-learning-applications-in-2019/

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

13 https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#d7b2b501d091

Dostopnost   Ctrl+U