si / eng

Nov prostor (so)dela, srečavanj, umika in povezovanj

Svoja vrata uradno odprla Soba za pisanje

> več

InnoRenew CoE

45 milionov evrov za preboj slovenske lesne industrije

> več

Za Regionalni center kreativne ekonomije že 7. nagrada

Nagrada za najboljšo dobro prakso

> več

Zakonodaja

Vzorci pogodb za najem prostorov

Vsebinsko izhodišče

Regionalni center kreativne ekonomije objavlja nekaj primerov pogodb, ki urejajo področje bolj ali manj začasnega najema prostorov različne vrste. Namen je olajšati ustvarjalnim dejavnostim (kreativnim industrijam) proces najema prostora, ki ga potrebujejo za izvajanje svojih aktivnosti, lastnikom pa olajšati formalizacijo oddaje prostora za ustvarjalne dejavnosti. Izhajamo iz podatka, ki kaže, da je delež prebivalcev, ki opravljajo ustvarjalen poklic, v Ljubljanski urbani regiji relativno velik, večji, kot v katerikoli drugi slovenski regiji. Ustvarjalne dejavnosti pa imajo značilnost mesto-tvornosti – doprinesejo k zanimivosti območij, kjer se nahajajo oziroma zgoščajo. Na drugi strani zaznavamo množico pod-izkoriščenih oziroma celo praznih prostorov. Pomemben delež jih je v zasebni lasti. Upamo, da bodo nekaterih izmed njih postali prostori ustvarjalnosti. Upamo, da bodo te pogodbe olajšale formalizacijo dogovora med lastniki in ustvarjalci.

Če sklenemo, želimo si več prostorov za ustvarjalnost in več ustvarjalnih vsebin za pod-izkoriščene prostore.

Pravno izhodišče

Vzorci pogodb služijo kot pripomoček zainteresiranim pogodbenim strankam, da lahko oblikujejo svoje dogovore glede najpomembnejših vsebin, pa tudi podrobnosti. Pogodbe se sklepajo zato, da stranki na jasen način dorečeta medsebojne pravice in obveznosti, po možnosti tako, da so dogovori uporabni tudi za situacije, ki tekom pogodbenega razmerja lahko nastanejo.

Bistveno za dober pogodbeni odnos je medsebojno zaupanje in posredovanje vseh relevantnih informacij ob sklepanju pogodbe. Pogodba naj bo med strankama glede medsebojnih pravic in obveznosti uravnotežena in poštena. Zaupanje, dobronamernost in poštenost obeh pogodbenih strank bo garant dobrega pogodbenega odnosa.

Vzorci pogodb vsebujejo bistvene in najbolj običajne vsebine, ki jih je potrebno urediti v okviru sklepanja konkretne pogodbe. Okoliščine in specifike posameznega primera pa terjajo prilagoditev pogodbene vsebine temu konkretnemu primeru ter morda dogovor o dodatnih potrebnih vsebinah. Ker gre za pogodbe, ki se sklepajo v zvezi z uporabo nepremičnin, ravnanje z nepremičninami pa je deležno večje zakonske pozornosti v smislu določitve različnih ureditvenih in varovalnih režimov, se priporoča, da pri pripravi konkretne pogodbe sodeluje s pravniki.

Pogodbe je za RRA LUR pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Pogodbe so bile pripravljene v okviru projekta RCKE, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vzorce pogodb najdete na spodnjih povezavah, vsaka pogodba pa vsebuje tudi Navodilo ob izpolnjevanju pogodbe.

Vzorec najemne pogodbe za prostor (stanovanje, hiša, poslovni prostor)

Vzorec najemne pogodbe za zemljišče

Vzorec pogodbe o ustanovitvi osebne služnosti na katerikoli nepremičnini

Dostopnost   Ctrl+U