01. marec 2021 Vsi dogodki

Dober dan, prihodnosti!

Možnost ni le ena, možnosti je vedno več. Enako tudi prihodnost ni zgolj ena, temveč jih je več. Zametki možnosti so zapisani v sedanjosti, toda prihodnji potenciali, globalna gibanja in strateške usmeritve so pogoste neznanke, pred katerimi se znajdemo vsi, ki pri svojem delu ustvarjamo in proizvajamo danes za jutri. Našteto še posebej velja za vse, ki delujejo na področju naprednih tehnologij in kreativnega sektorja.

Projekt Dober dan, prihodnosti! se zato osredotoča na pomen premisleka o tem, kako razumeti možne prihodnosti, ter še pomembneje, kako aktivno vzpostavljati strategije za oblikovanje prihodnosti družbe in podjetij, ki bodo v soustvarjeni prihodnosti uspevale.

Spekulativno oblikovanje preizprašuje prakso oblikovanja ter ponuja alternative za današnji, in še pomembneje, jutrišnji svet. Načrtovalski procesi lahko spodbujajo dvome o prevladujočih predpostavkah ter tvorijo podlago za raziskovanje drugih alternativ bivanja in delovanja. Oblikovalske prakse, ki vključujejo spekulativno oblikovanje, postajajo kritične tudi do lastnega delovanja. Vedno pogosteje zrejo onkraj galerijskih prostorov in se usmerjajo k skupnostnim praksam, z namenom doseganja »trajnih« in »učinkovitih« rešitev. Namen teh praks ni le ustvarjati prihodnosti, temveč tudi – in slednje je še pomembnejše – v ospredje potiskati perspektive (npr. družbenokulturni kontekst), iz katerih so prihodnosti ustvarjene.

Predavanje priznanih hrvaških predavateljev Ivice Mitrovića in Olega Šurana se bo začelo z orisom, v katerem bosta predstavila preteklost, sedanjost in prihodnost spekulativnega oblikovanja in z njim povezane prakse. Prek izbranih študijskih primerov iz njune osebne prakse in z vidika projekta SpeculativeEdu se bomo na predavanju seznanili tudi s procesom spekulativnega oblikovanja (z metodami, orodji in tehnikami).

Spletno predavanje bo 1. marca 2021, z začetkom ob 10h, potekalo v živo prek platforme Zoom.

Program:

10:00–10:10 Pozdravni nagovor in predstavitev projekta COCO4CCI
10:10–10:55 Oris prakse (preteklost, sedanjost, prihodnost, kontekst)
10:55–11.10 Razprava
11:10–11.20 Odmor
11:20–12:05 Pristop: proces, metode in orodja, temelječi na študijskih primerih in zadnjih dognanjih projekta SpeculativeEdu
12:05–12:20 Razprava
12:20–12:30 Zaključek

Delavnica je del trilogije »Hello, futures« in predstavlja nadaljevanje predavanja o spekulativni prihodnosti, ki ga je septembra 2020 izvedel Phil Balagtas (https://www.rcke.si/video).

Vabljeni k prijavi!

Ivica Mitrović
Predavatelj

Ivica Mitrović

Ivica Mitrović je docent na oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij na Umetnostni akademiji v Splitu, kjer predava interaktivno oblikovanje. Od leta 2001 deluje na področju promoviranja novih oblikovalskih disciplin, kot so interaktivno oblikovanje ter kritično in spekulativno oblikovanje. Skupaj z Olegom Šuranom sta kot kustosa vodila predstavitev hrvaškega paviljona za XXI. mednarodni milanski trienale z naslovom The 21st Century. Design After Design (2016). Je tudi sourednik publikacije Speculative – Post-Design Practice or New Utopia? Trenutno se osredotoča na raziskovanje in razvijanje novih in nastajajočih praks spekulativnega oblikovanja ter pripadajočih izobraževalnih metod v okviru evropskega Erasmus+ projekta SpeculativeEdu.

Oleg Šuran
Predavatelj

Oleg Šuran

Oleg Šuran je sodelavec in asistent za področje oblikovanja vizualnih komunikacij in interaktivnega oblikovanja na Umetnostni akademiji v Splitu. Za svoje delo na področju interaktivnega oblikovanja je prejel več priznanj in nagrad. V letih 2013–2014 je bil član koordinacijskega projekta UrbanIxD za Evropsko komisijo (v okviru programa z naslovom Future and Emerging Technologies). Projekt se je osredotočal na oblikovanje urbanih interakcij.

Dostopnost   Ctrl+U