Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!


Pogoji uporabe

Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) – pogoji uporabe spletne strani www.rcke.si

RCKE je ustanovila Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki upravlja tudi spletno stran www.rcke.si.

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletne strani Regionalnega centra kreativne ekonomije (v nadaljevanju RCKE), dostopne na www.rcke.si, ki je v lasti Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju RRA LUR).

Z uporabo spletne strani oziroma katere koli podstrani se strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji deloma ali v celoti ne strinjate, predlagamo, da ne brskate po spletni strani www.rcke.si ali je kako drugače uporabljate.

RRA LUR ima pravico spreminjati kateri koli del spletne strani – brez vnaprejšnjega obvestila, razen v primerih, navedenih v nadaljevanju tega besedila. V primeru citiranja ali nadaljnje uporabe besedil s spletne strani RCKE je potrebno navesti vir – www.rcke.si, in, če je le- ta naveden na spletni strani RCKE, tudi ime in priimek avtorja. Povezav na spletno stran RCKE pa ni dovoljeno narediti na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo RRA LUR mora biti taka povezava nemudoma umaknjena s predmetne spletne strani.

Razen na način, opredeljen zgoraj, je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja javnega zavoda RRA LUR, prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine spletne strani RCKE.

Pri uporabi strani www.rcke.si je prepovedano:

  •  Izvajati in/ali spodbujati k vsevrstnim aktivnostim, ki so v nasprotju z zakonodajo.
  • Širiti vsebine in/ali spodbujati kakršno koli diskriminacijo.
  • Uporabljati spletno stran za reklamiranje, ki ni v skladu z ostalimi pravili uporabe spletne strani RCKE, ki jih opredeljuje RRA LUR.

Posamezne storitve na strani RCKE so omogočene le registriranim uporabnikom. Te storitve so, če le ni navedeno drugače, brezplačne.

V primeru, da uporabnik krši pravila uporabe strani www.rcke.si, ki jih je opredelil RRA LUR, se mu lahko registracija na sami strani ukine. Registracija se ukine tudi, če uporabnik krši zgoraj navedene prepovedi. V primeru kršenja pogojev in pravil uporabe spletne strani si RRA LUR pridružuje pravico blokiranja dostopa z določenega spletnega naslova ter uporabe vseh pravnih sredstev in pravic.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, objavljene na strani in podstraneh RCKE, je dovoljeno pregledovati. Če ni to izrecno predhodno pisno dovoljeno s strani RRA LUR, se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati v komercialne namene. V nekomercialne namene je, ob pravilnem navajanju vira in avtorja (če je ta naveden) dovoljena objava vsebin strani RCKE. V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

 VSEBINE UPORABNIKOV

Z apliciranjem lastne vsebine na spletno stran RCKE uporabnik dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru spletne strani. Pristojnost RRA LUR je regulacija dostopa do objavljenih zadev v skladu s politiko same spletne strani. Ob objavi materiala na strani je potrebno upoštevati pravila, ki so navedena na sami spletni strani, in se nanašajo na konkretno objavo. Uporabniki ne morejo zahtevati nikakršnih povračil za objavo posredovanih vsebin. Če bi zaradi objave vsebine s strani uporabnika na spletni strani RCKE nastala kakršna koli škoda, je zanjo v celoti odgovoren uporabnik, ki je vsebine na strani objavil. Objave uporabnikov na strani, ki kršijo katerega koli od navedenih pogojev in pravil, so lahko umaknjeni s strani RRA LUR.

RRA LUR v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru vsebin in storitev spletne strani. RRA LUR ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik izrecno zagotavlja in odgovarja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb. Prepovedano je objavljati material, na katerem se bodo nahajale tretje osebe in/ali avtorska vsebina tretjih oseb, ne da bi le-te soglašale z objavo na strani RCKE. Za soglasje odgovarja uporabnik, ki je vsebino na strani objavil. Objavljene vsebine tudi ne smejo prizadeti pravic tretjih oseb. Uporabnik, ki vsebine objavi, zagotavlja, da je avtor oziroma nosilec avtorskih pravic objavljenih vsebin.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Za uporabo nekaterih delov spletne strani RCKE se je potrebno registrirati z uporabniškim imenom in geslom. Registracija je mogoča, ko je izpolnjen dovolj velik delež prijavnice. Z registracijo se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob registraciji, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

RRA LUR se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, pridobljene z registracijo, skrbno varoval ter jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen v skladu s politiko spletne strani, ki kot cilj opredeljuje povezovanje ustvarjalcev kreativnih industrij in podjetij. V tem primeru se izbrane podatke lahko posreduje med tema dvema ciljnima skupinama.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob registraciji, se lahko uporabljajo za obveščanje uporabnika o temah in aktivnostih, povezanih s spletno stranjo RCKE oziroma RRA LUR. Osebni podatki uporabnika se lahko uporabijo tudi za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran RCKE v skladu s pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

PRIDRŽKI

RRA LUR se bo trudil po najboljših močeh zagotoviti vsebino, ki bo temeljila na točnih in najnovejših podatkih. Vendar, ker so besedila na strani informativne narave, ne jamči, ter ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in popolnost, kar še posebej velja za vsebine, ki jih naložijo uporabniki strani.

Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. RRA LUR ne odgovarja za morebitno občasno nedelovanje spletne strani ali podstrani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Na spletni strani RCKE so tudi povezave na druge spletne strani. Ker te niso v lasti ali upravljanju RRA LUR, slednja ne jamči ali odgovarja za vsebino in/ali točnost vsebine na teh spletnih straneh. Uporaba spletnih strani drugih upravljavcev je podvržena pogojem uporabe teh strani.

RRA LUR lahko te pogoje uporabe spletne strani www.rcke.si spremeni brez predhodnega obvestila. Z vstopom na spletno stran se razume, da se s pogoji in morebitnimi spremembami le-teh uporabnik strinja. V primeru, da gre za spremembo, ki bi se neposredno nanašala na uporabniško izkušnjo uporabe spletne strani www.rcke.si registriranih uporabnikov, ali na razpolaganje z njihovimi osebnimi podatki, bodo spremembe objavljene na sami spletni strani www.rcke.si.

RRA LUR si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki “piškotka” (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletno stran željam uporabnikov.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo spletne strani RCKE in za tolmačenje teh splošnih pogojev (v celoti) velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne strani www.rcke.si, oziroma bi se kakorkoli nanašali na navedeno spletno stran, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Zadnja sprememba 15. 9. 2014

NASTAVITVE PIŠKOTKOV

Dostopnost   Ctrl+U