10. - 12. april 2013 Vsi dogodki

Kreativni tabor Ljubljana 2013

Kreativni tabor storitvenega in informacijskega oblikovanja:
‘OBLIKOVANJE AGENDE ALI KAKO SE IZOGNITI REŠEVANJU PROBLEMOV, KI TO NISO’

Storitveno in informacijsko oblikovanje na področju zdravstva in trajnostnega transporta

Kreativni tabor Ljubljana je splet dogodkov, ki jih Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije organizira v okviru evropskega projekta »CCAlps« in so namenjeni promociji in izobraževanju na področju kreativnih industrij ter spodbujanju razvoja kreativne ekonomije v Ljubljanski urbani regiji.

Bistvo uspešnega poslovanja storitvenih organizacij so kakovostne storitve, ki omogočajo doseganje visoke stopnje zadovoljstva uporabnikov. Organizacije lahko s kakovostnimi storitvami prihranijo čas in denar, učinkovito uporabljajo človeške vire ter izpopolnijo delovne procese. Za premišljen razvoj novih in preoblikovanje obstoječih storitev številne mednarodne javne in zasebne organizacije že učinkovito uporabljajo metode storitvenega in informacijskega oblikovanja.

Na simpoziju storitvenega in informacijskega oblikovanja v sredo, 10. aprila 2013 sta metode storitvenega in informacijskega oblikovanja uvodoma predstavili Barbara Predan (ALUO, Društvo Pekinpah) in Petra Černe Oven (ALUO, Društvo Pekinpah). Njunemu predavanju so sledile predstavitve mednarodno priznanih predavateljev in praktikov storitvenega oblikovanja: Anne Meroni (Politecnico di Milano, Italija), Reima Rönnholma (Palmu Inc., Finska) in Emme Barrett (The Social Innovation Lab for Kent (SILK), Velika Britanija, ki so spregovorili o mednarodnih trendih, poslovnih priložnostih za storitvene oblikovalce in koristih uporabe storitvenega oblikovanja v javnih institucijah ter zasebnih podjetjih.

11. in 12. aprila 2013 sta potekali celodnevni delavnici storitvenega in informacijskega oblikovanja o storitvah v zdravstvu in trajnostnem transportu pod vodstvom strokovnjakinj storitvenega in informacijskega oblikovanja dr. Barbare Predan (Društvo Pekinpah, ALUO) in dr. Petre Černe Oven (Društvo Pekinpah, ALUO). Intenziven delovni proces je potekal v interdisciplinarnih skupinah, ki so skozi različne faze ustvarjalnega dela zasnovale celostne rešitve storitev, ki prinašajo koristi za uporabnike in ponudnike.

Storitve v zdravstvu, 11. april 2013

Z metodami storitvenega in informacijskega oblikovanja so udeleženci delavnice oblikovali idejne rešitve za storitve, ki lahko izboljšajo kakovost življenja bolnikov, obravnavo pacientov in delo zdravnikov ter drugih deležnikov v zdravstvu.

Trajnostni transport v Ljubljani in regiji, 12. april 2013

Na delavnici so udeleženci snovali storitve za kakovosten trajnostni transport prebivalcev in obiskovalcev mesta ter regije.

Najboljše rešitve, ki so nastale na delavnicah, bodo 27. junija 2013 predstavljene na razstavi idejnih zasnov in v novi knjigi o informacijskem in storitvenem oblikovanju.

Agenda Kreativnega tabora Ljubljana

  • Simpozij o storitvenem in informacijskem oblikovanju, 10. april 2013
  • Delavnica: Storitveno in informacijsko oblikovanje na področju zdravstva, 11. april 2013
  • Delavnica: Storitveno in informacijsko oblikovanje na področju trajnostnega transporta, 12. april 2013
  • Razstava idejnih zasnov storitev, 27. maj 2013
  • Knjiga o informacijskem in storitvenem oblikovanju, 27. maj 2013
  • Povezovalno srečanje storitvenih oblikovalcev in sodelujočih podjetij, maj/junij 2013

Predstavitveni film, maj/junij 2013

Dostopnost   Ctrl+U