26. november 2013 Vsi dogodki

Oblikovanje in inovacijska politika

Ali je Slovenija pripravljena na oblikovanje nacionalne politike na področju oblikovanja?

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je ob zaključku leta 2013 organizirala delavnico, na kateri so udeleženci analizirali prednosti in slabosti slovenskega oblikovanja in načina njegovega vključevanja v gospodarstvo. Rezultati delavnice, ki jo je vodila Anna Whicher iz Nacionalnega centra za produktno oblikovanje in razvojne raziskave na Univerzi v Cardiffu, predstavljajo pomembna izhodišča za oblikovanje nacionalne politike na področju oblikovanja in programov podpore oblikovanju.

Delavnice so se poleg oblikovalske stroke in institucij, ki so pristojne za promocijo oblikovanja,  udeležili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kulturo ter izobraževalne in raziskovalne institucije. Na delavnici so v razpravi udeleženci uporabili orodja, ki so bila že preizkušena in testirana v mreži 11 evropskih partnerjev, ki proučujejo vlogo oblikovanja v inovacijskih politikah. S pomočjo teh orodij so udeleženci pripravili niz priporočil, ki bodo vključena tudi v Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020.

Oblikovanje je namreč dinamičen proces, ki vodi k inovacijam tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju ter posledično h gospodarskemu razvoju in rasti konkurenčnosti. V Sloveniji pa žal obstaja  vrsta ovir za učinkovitejše vključevanje oblikovanja in oblikovalskega načina razmišljanja v strategije podjetij in aktivnosti javnega sektorja. Udeleženci delavnice so se zato primarno osredotočili na  proučevanje teh ovir in na oblikovanje priporočil za njihovo odstranjevanje.

Odziv stroke na metodologijo in rezultate delavnice je bil izrazito pozitiven, prav tako sta interes za premik na področju oblikovalskih politik pokazali obe ministrstvi. Izpostavljenost področja oblikovanja in vse večje prepoznavanje njegovih (tudi ekonomskih) koristi predstavlja priložnost in ustvarjanje ugodnega okolja za spodbujanje kreativnosti tudi s pomočjo politik na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Nosilci političnega odločanja v Evropi namreč izpostavljajo, da je treba za zagotovitev konkurenčnosti, uspešnosti in blaginje podpirati vse vrste inovacij, v nekaterih ključnih dokumentih Evropske komisije pa je prav oblikovanje prepoznano kot pomembna disciplina in dejavnost, ki lahko pripomore k evropski inovacijski zmogljivosti. Hkrati so v teh dokumentih inovacije, ki izhajajo iz oblikovanja, prepoznane kot ključni dejavnik pri reševanju izzivov tretje industrijske revolucije. Oblikovanje ima torej ključno vlogo pri ustvarjanju nove gospodarske in družbene vrednosti. Sistematična uporaba oblikovanja, usmerjena k uporabniku, lahko namreč spodbudi inovacije poslovnih modelov in je hkrati pomembna pri reševanju kompleksnih sistemskih izzivov, predvsem pri preoblikovanju javnih institucij in strateškem odločanju.

Povzetek delavnice in prispevek o integraciji oblikovanja v Regionalni razvojni program LUR v junijski številki biltena SEE najdete v priponkah desno.

Dostopnost   Ctrl+U