13. - 22. julij 2015 Vsi dogodki

Brezplačna mednarodna poletna šola za nadobudne podjetnike

V Ljubljani je julija 2015 potekala poletna šola CREA z naslovom ‘Mesta prihodnosti skozi storitvene inovacije’. Na poletni šoli, ki sta jo organizirali Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI), je 24 mladih podjetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Italije s pomočjo izkušenih mentorjev 10 dni reševalo izzive, povezane z mobilnostjo, onesnaževanjem, oskrbo s hrano in učinkovitejšo rabo energije, zdravstvene izzive, povezane s starajočim se prebivalstvom, in druge družbene oziroma okoljske izzive. Osnovni namen je bil spodbuditi študente k nadgradnji in uporabi znanj s področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), oblikovanja in ekonomije za razvoj storitev, ki izboljšujejo kakovost življenja v mestih in njihovo konkurenčnost.

V dveh tednih so udeleženci poletne šole spoznali kreativne pristope k razvoju ideje, v interdisciplinarnih ekipah testirali in izpopolnjevali svoje poslovne ideje, razvili poslovni model in komunikacijski načrt, raziskali priložnosti financiranja, ter na zaključnem dogodku svoje izpiljene ideje predstavili strokovni komisiji v sestavi: prof. dr. Saša Divjak (UL FRI), mag. Lilijana Madjar (direktorica RRA LUR), dr. Lidija Honzak (direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja), Tomaž Frelih (direktor Hekovnika) in Andraž Tori (soustanovitelj podjetja Zemanta). Komisija je poleg tržnega potenciala idej in njihove družbeno-razvojne vrednosti ocenjevala tudi splošen napredek ekip.

Zmagovalca sta bila kar dva: skupina Homey z inovativno mobilno aplikacijo, ki družine na zabaven način pritegne k opravljanju hišnih opravil, in skupina Take it Smooth! z novim pristopom k zdravemu prehranjevanju na delovnem mestu. Obe zmagovalni skupini sta se 22. oktobra 2015 predstavili mednarodni javnosti in potencialnim investitorjem na oktobrskem tekmovanju poslovnih idej v okviru konference ‘ICT 2015 Innovate, Connect, Transform’ v Lizboni, kjer je skupina Homey zasedla prvo mesto.

Več informacij o projektu na: http://www.creasummeracademy.eu/, kjer so predstavljene tudi poletne šole v 5 partnerskih državah projekta CREA.

*Projekt CREA je pridobil sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in razvoj Obzorje 2020 na podlagi sporazuma št. 644988.

Dostopnost   Ctrl+U