Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

1. februarja 2019

3-dnevni dogodek projekta FORGET HERITAGE v mestu Pécs na Madžarskem

Partnerji projekta Forget Heritage so med 22. in 24. januarjem po Genovi, Ljubljani, Bydgoszczu in Milanu spoznavali  evropsko prestolnico kulture 2010. V mestu Pécs so se jim prvič pridružili tudi upravljavci stavb kulturne dediščine, ki vodijo aktivnosti pilotnih projektov v osmih srednjeevropskih mestih (Genova, Ljubljana, Nürnberg, Bydgoszcz, Rijeka, Usti nad Labem, Milano in Varšava).  

Na študijskih ogledih so najprej skupaj spoznavali kulturno dediščino mesta, nato so upravljavci predstavili svoje pilotne projekte, izzive  pri njihovem vsakdanjem delu, delili svoje izkušnje in priporočila, kako pristopiti k posameznim vprašanjem, ki so jih strnili na štiri glavna področja: (1) odnosi z različnimi deležniki, npr. z udeleženci delavnic in dogodkov, ki jih organizirajo, s prostovoljci; (2) odnosi z javno upravo – z osebjem občin in vsemi administrativnimi procedurami, postopki;  (3) samo upravljanje stavb  (npr. finančni vidik) in (4) komunikacija in promocija. Predstavitvam je sledila zanimiva razprava, ki se je nadaljevala tudi naslednji dan. RRA LUR kot vodja pilotnih aktivnosti na ravni projekta je spodbudil nadaljevanje dialoga med menedžerji pilotnih aktivnosti (»on-line«) in morebitno ponovno srečanje v Nürnbergu, kjer bo septembra 2019 zaključna konferenca projekta.

Pilotni projekti so bili predstavljeni tudi 24. 1. 2019 na mednarodni konferenci. Poleg tega so bili na konferenci predstavljeni tudi trije EU projekti, ki prav tako obravnavajo določena področja v povezavi kulturne dediščine ter kulturnih in kreativnih industrij (KKI):

  • REFREsh /program Interreg Srednja Evropa/, ki razvija modele za integracijo KKI v opuščene stavbe, ki so bile v preteklosti namenjene različnim dejavnostim (npr. tovarne), pri aktivnostih pa vključujejo lokalno prebivalstvo.
  • YouInHerit /Interreg Srednja Evropa/, ki je fokusiran na mlade. V projektu razvijajo modele vključitve mladih v oživitev tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine, kar naj bi urbana območja naredilo privlačnejša in konkurenčna za mlade.
  • Open Heritage /program Obzorje 2020/, ki promovira ponovno rabo opuščenih, turistično manj privlačnih zgodovinskih znamenitosti z vključevanje (dediščinskih) skupnosti. Ukvarja se z modeli za dolgoročno financiranje in poslovanje teh znamenitosti, pri tem pa razvija nove poti vključevanja skupnost in poudarja integracijo različnih virov.

Konferenca »Heritage Alive« je udeležencem omogočila primerjavo ciljev in metod, iskanje povezovalnih točk med projekti in vzpostavitev sodelovanja pri kapitalizaciji projektov v bližnji prihodnosti.

Več informacij o projektu:

http://www.rralur.si/sl/projekti/forget-heritage in

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html#SUMMARY

Lepo vabljeni tudi na Forget Heritage/Facebook in Twitter.

Dostopnost   Ctrl+U