Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

27. maja 2020

Drugi sklop usposabljanj za regionalne akterje na temo industrijske simbioze

Ljubljana, od 19. do 21. maja 2020 – Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) organizirala drugi sklop tridnevnega usposabljanja o industrijski simbiozi (IS) v okviru pilotne akcije SYMBI, ki je tokrat potekal v obliki spletnega seminarja.

Druga delavnica je nadgradila do sedaj pridobljena splošna znanja o industrijski simbiozi in osnove za uspešno delo s podjetji. Usmerjena je bila predvsem v podrobnejše razumevanje ter konkretno izvajanje koncepta industrijske simbioze. Udeleženci so hkrati dobili vpogled v to, kako nadgraditi sinergije med podjetji, ter znanje o tem, kako analizirati in uporabiti pridobljene podatke. V popoldanskem delu so preizkusili svoje znanje v okviru praktičnih nalog ter se naučili, kako izračunati učinke sinergij, dobili vpogled v pripravo analize za podjetja in se seznanili s tem, kako lahko spletna platforma z ustreznim zbirom podatkov pospeši razvoj sinergij.

Z novimi znanji bodo regionalni akterji lahko aktivirali podjetja za prehod v krožno gospodarstvo. Glavni cilj pilotne akcije SYMBI je namreč usposobiti posameznike v ključnih regionalnih organizacijah za podporo podjetjem pri izvajanju industrijske simbioze v praksi ter s tem povečati konkurenčnost podjetij in učinkovito izrabo virov.

Naslednji korak je tretji in s tem zadnji sklop usposabljanja, ki bo potekalo od 9. do 11. junija 2020 v obliki spletnega seminarja. Vsebinsko se bomo dotaknili naslednjih tem: 1) zakonodaja EU, ki ureja industrijsko simbiozo, 2) IS in tehnologije ter 3) ekonomski razvoj in industrijska simbioza v kontekstu Strategije pametne specializacije. Vljudno vabljeni!

Za prijavo na prihajajoče usposabljanje kontaktirajte Tino Pezdirc Nograšek na e-pošto: tina.pezdirc@rralur.si.

Dostopnost   Ctrl+U