Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

10. septembra 2014

Družabne igre “Demenca”

Regionalni center kreativne ekonomije v okviru svojega delovanja podpira in spodbuja razvoj družbenih inovacij, pri čemer močno poudarja vlogo oblikovanja in interdisciplinarnega povezovanja. S spodbujanjem vključevanja oblikovanja na področje zdravstva je center sodeloval pri razvoju uporabniško naravnanih družabnih iger za osebe, obolele z demenco. Skozi praktičen primer reševanja vsakodnevnega problema je tako ponazoril vlogo oblikovalca kot raziskovalca, koordinatorja in povezovalca, ki je občutljiv za probleme, njihove vzroke, pa tudi rešitve.

Proces, katerega pobudnik je bil Regionalni center kreativne ekonomije, ki je bil ves čas aktivno vključen v razvoj izdelka in storitev, in njegove rezultate si lahko ogledate v filmu Komplet družabnih iger za starejše osebe, obolele za demenco.

Dostopnost   Ctrl+U