Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

19. septembra 2017

Forget Heritage – mednarodna konferenca »Link to remembering«

Partnerji projekta Forget Heritage smo po Genovi in Ljubljani spoznavali mesto Bydgoszcz na Poljskem.

FH konferenca_Bydgoszcz4

Na mednarodni konferenci »Inovativna zakonodaja, politike in IKT orodja za Forget Heritage« (»Innovative legislation, policies and ICT tools for Forget Heritage«), ki je potekala 12. septembra 2017 na Poljskem, so bili predstavljeni prvi rezultati projekta, to so Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo zapuščenih zgodovinskih znamenitosti (Guidelines for the citizens involvement in historical sites valorisation). Smernice so plod sodelovanja vseh projektnih partnerjev, ki so vsak v svojem mestu izvedli fokusne skupine s predstavniki kulturnih in kreativnih industrij (KKI) ter s prebivalci teh mest, da bi izluščili njihove potrebe, vezane na stavbe kulturne dediščine, kot so npr. dostop do kulturne dediščine, občutek identitete s kulturno dediščino, krepitev vpliva kulturne dediščine v prostoru (lokalni skupnosti) ipd.

Konferenca je s pomočjo predstavitev strokovnjakov, z razpravami, ki so jim sledile, in okroglo mizo na temo zakonodaje in politik na področju kulturne dediščine dala pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju aktivnosti v okviru projekta – pripravi priročnikov za upravljanje in izvajanje politik ter razvoju digitalnega orodja (Forget Heritage App), ki bo spodbujal prebivalce mest k mapiranju (zapuščenih) zgodovinskih znamenitosti in njihovi (ponovni) novi rabi.

Osrednja govornica konference je bila Kristin Hausler iz Britanskega inštituta za mednarodno in primerjalno pravo (BIICL). Govorila je o razvojnih projektih, ki so že na UNESCO-vi listi svetovne kulturne dediščine ali pa so tik pred uvrstitvijo kulturne dediščine na ta seznam ter o poravnavi mednarodnih sporov na področju kulturne dediščine, ki so nastali iz različnih razlogov – vsi pa so nekako povezani z obstoječo zakonodajo in politikami.

Na konferenci je bilo predstavljenih tudi nekaj primerov upravljanja stavb kulturne dediščine na Poljskem z vidika obstoječe poljske zakonodaje ter primeri upravljanja stavb, ki so v privatni lasti.

Na študijskem obisku smo partnerji iz sedmih srednjeevropskih držav (CZ, DE, IT, HR, HU, PL, SI) spoznavali tudi stari del mesta Bydgoszcz, ki ima veliko stavb kulturne dediščine, v katerih so danes muzeji, arhitekturni biroji, restavracije.

Tridnevno srečanje partnerjev se je zaključilo z razpravo o tekočih aktivnostih, načrtih za nadaljnje uspešno izvajanje projekta Forget Heritage in naslednjem srečanju februarja 2018 v Milanu.

Več informacij o projektu:

http://www.rralur.si/sl/projekti/forget-heritage in

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html#SUMMARY

Lepo vabljeni tudi na Forget Heritage/Facebook in Twitter.

Dostopnost   Ctrl+U