Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

7. februarja 2018

Iskanje rešitev za izzive na področju konkurenčnosti in izvozne usmerjenosti KKI

V torek, 6. februarja, je v Mestni hiši v sodelovanju s številnimi predstavniki organizacij, ki delujejo na področju kulturnih in kreativnih industrij (KKI), potekala delavnica, kjer smo iskali rešitve za izzive na področju konkurenčnosti in izvozne usmerjenosti KKI.

CRE-HUB_delavnica_KKI_6-2-2017b

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) želi v okviru projekta CRE:HUB oblikovati ukrepe akcijskega načrta za spodbujanje razvoja kulturnih in kreativnih industrij. V preteklem letu smo v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja izdelali SWOT analizo in pripravili načrt, v katerem smo skupaj z deležniki definirali ključne cilje, kot odziv na potrebe, ki se pojavljajo na terenu.

V sklopu torkove delavnice smo na podlagi prejšnjih dokumentov in predstavljenih primerov dobrih praks oblikovali ukrepe za akcijski načrt, z namenom opolnomočenja in doprinosa k razvoju KKI sektorja. RRA LUR si preko tega dokumenta in drugih aktivnosti, ki jih v okviru projekta CRE:HUB izvaja, prizadeva ključnim odločevalcem in pripravljavcem politik, ki delujejo na tem področju, podati konkretne predloge za izboljšanje stanja KKI.

V okviru projekta je s ciljem priprave akcijskega načrta do konca meseca junija 2018 predvidena izvedba delavnic in delovnih srečanj s predstavniki organizacij, ki delujejo na področju KKI in odločevalci ter pripravljalci politik.

RRA LUR različne aktivnosti projektov izvaja pod okriljem Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), katerega osnovno vodilo je sodelovanje z deležniki in partnerji različnih področij, saj verjame, da je to pravi način za doseganje pozitivnih rezultatov in priložnost za opolnomočenje kulturnega in kreativnega sektorja.

Dostopnost   Ctrl+U