Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

5. oktobra 2017

KULTURNE IN KREATIVNE INDUSTRIJE KOT STRATEGIJA: Kako strateško podpreti kulturne in kreativne industrije z namenom spodbujanja njihovega potenciala

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je partner pri projektu CRE:HUB (Politike za kulturne in kreativne industrije: vozlišče inovativnega regionalnega razvoja), v okviru katerega je 2. in 3. oktobra v Ljubljani organizirala dogodek z naslovom: KULTURNE IN KREATIVNE INDUSTRIJE KOT STRATEGIJA: Kako strateško podpreti kulturne in kreativne industrije z namenom spodbujanja njihovega potenciala.

CRE_HUB_Mestna_hisa_Ljubljana_3.10.2017_10_PhotoAlesRosa_m

Cilj projekta CRE:HUB je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik in programov, ki podpirajo podjetja s področja kulturnih in kreativnih industrij (KKI) v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. Različne aktivnosti v projektu, ki se vežejo na pripravo politik in programov na področju KKI, kot je na primer proces izdelave akcijskega načrta, bo RRA LUR izvedla v sodelovanju s ključnimi deležniki in partnerji, saj verjamemo, da je to pravi način za doseganje pozitivnih rezultatov.

Srečanje s tujimi evropskimi strokovnjaki, ki so v prvem delu opravili pregled stanja, razgovore z deležniki ter v nadaljevanju podali oceno in priporočila za doseganje zastavljenih ciljev na področju razvoja kulturnih in kreativnih industrij, je ena od aktivnosti v procesu izboljšave dokumenta »Roadmap: Culture and Creative Industry Strategy in Slovenia«, ki predstavlja izhodišče za pripravo akcijskega načrta za področje KKI.

»Roadmap« dokument je služil kot izhodišče za srečanje z namenom iskanja rešitev za izzive, kako v prihajajoče nacionalne/regionalne/lokalne strategije umeščati vlogo in pomen KKI ter z namenom razumevanja in prepoznavanja potencialnih načinov podpore, spodbud in financiranja, ki bodo omogočili izvajanje začrtanih strateških usmeritev in doseganje zastavljenih.

H konstruktivnemu dialogu in sodelovanju, ki smo jim bili priča v preteklem dogodku, bomo spodbujali tudi v prihodnje!

Dostopnost   Ctrl+U