Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

24. junija 2021

Možnosti pridobivanja novih zasebnih virov financiranja: Aktivnosti na primeru Vodnikove domačije Šiška

V organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je pod okriljem projekta ForHeritage 22. junija 2021 v Mestni hiši Ljubljana potekala fokusna skupina o možnostih pridobivanja novih zasebnih virov financiranja kulturne dediščine.

Ker bomo enega od izbranih in najprimernejših virov financiranja testirali na pilotni lokaciji – v primeru Ljubljane je to Vodnikova domačija (v lasti Mestne občine Ljubljana in upravljanju Divje misli), je razprava potekala o aktivnostih omenjene domačije.

Svoje poglede, razmišljanja in bogate izkušnje so z nami delile predstavnice različnih inštitucij in zavodov tako iz javnega kot zasebnega sektorja, ki delujejo na področju kulturnih in kreativnih industrij. Nekatere med njimi upravljajo stavbe kulturne dediščine, v njih izvajajo mednarodno prepoznavne programe, zato je bilo veliko zanimanje za predstavitev metodologije 10 korakov, na osnovi katerih se je lažje odločiti, kako izbrati dodatne/dopolnilne vire financiranja njihovih aktivnosti za še pestrejši program. Metodologija je bila pripravljena v okviru študije izvedljivosti pridobivanja novih zasebnih virov financiranja za Vodnikovo domačijo, ki jo je pripravil IER v sodelovanju s Skladom 05, Divjo mislijo in RRA LUR.

Dostopnost   Ctrl+U