Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

1. julija 2020

Napredek pri izvajanju akcijskega načrta za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v LUR

Akcijski načrt Ljubljanske urbane regije predstavlja pomemben regijski dokument za področje kulturnih in kreativnih industrij (KKI). V maju 2018 ga je pripravila Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v so-ustvarjalnem procesu z najpomembnejšimi deležniki v regiji.

V času pandemije, ko je zaščita različnosti kulturnih izrazov pomembnejša kot kadarkoli, ta dokument spodbuja specifične dejavnosti, ki jih regija oblikuje in jih bo oblikovala, da bi bila kos izzivom, ter hkrati predstavlja logične korake za dosego ciljev. Zavoljo kompleksne narave njihovega dela so kulturniki in ustvarjalni delavci zaradi pandemije še posebej prizadeti. Učinek zaustavitve javnega življenja na celotno verigo ustvarjalne vrednosti (ustvarjanje, produkcija, distribucija in dostop) je precejšen. Zato so vsi napori vloženi v implementacijo Akcijskega načrta.

Ker sta bili Prva aktivnost (Krepitev zmogljivosti) in Druga aktivnost (Razvoj podpornih programov za prostore so-dela) že uspešno izvedeni do sredine tega leta, je večji del pozornosti trenutno osredotočen k Tretji aktivnosti, to je Vzpostavitev programa ustvarjalnega inkubatorja. Program je bil izvorno razvit kot odziv na zadnjo gospodarsko krizo, ko se je Slovenija spoprijemala s problemom visoke nezaposlenosti: za mlade, visoko izobražene ljudi praktično ni bilo služb. Kasneje je bil program nadgrajen in prilagojen novim okoliščinam. Danes, ko je bilo zaradi krize v zvezi s pandemijo kar 31,5 % delavcev v kulturnih in kreativnih industrijah prisiljenih brez dela ostati doma, je 77 % anketirancev iz sektorja KKI odgovorilo, da so marca, aprila in maja izgubili delo, medtem ko je 73,4 % tistih, ki so nadaljevali z delom, poročalo o manjši ali izrazito manjši delovni učinkovitosti. Slovenija se skupaj z drugimi EU državami sooča z novim naraščanjem nezaposlenosti, zato načrtovan program dobiva tudi nove razsežnosti. Končni cilj programa je spodbujanje zaposlovanja, oživljanje obstoječih podjetij s pomočjo razvoja novih poslovnih modelov ter nastajanje novih zagonskih podjetij s podporo mentorjev. Vključenim mladim podjetnikom bo minimalna plača zagotovljena za štiri mesece, v katerih bodo lahko vso pozornost namenili razvoju svojih poslovnih idej. Program se bo izvajal po vseh slovenskih regijah s pomočjo konzorcija različnih partnerjev. Program je zaradi trenutnega položaja za prvo skupino podjetnikov  predviden za začetek oktobra 2020.

Trdno smo prepričani, da bo program učinkovito podprl ustvarjalna podjetja, saj v veliki meri upošteva njihove specifike, poslovne modele ter posebno naravo dejavnosti, povezano z ustvarjalnostjo, identiteto in samo izražanjem. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta CRE:HUB, kot so izmenjava najboljših praks, priprava dokumentov o politikah, sodelovanje z mednarodnimi in lokalnimi deležniki, izmenjava strokovnjakov itd., vodijo k pripravi Akcijskega načrta, ki bo imel pozitivne učinke, ne samo na zaposlovanje in produkcijo kulturnega in kreativnega sektorja, temveč bo tvorno prispeval tudi k razvoju regije v širšem smislu

Dostopnost   Ctrl+U