Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

15. oktobra 2019

Oblikovanje akcijskega načrta za spodbujanje razvoja KKS v sodelovanju s ključnimi deležniki v regiji

Akcijski načrt je bil oblikovan v okviru projekta CRE:HUB. Dokument vsebuje podrobnosti o tem, kako se bodo izkušnje, pridobljene pri sodelovanju na projektu, izvajale za spodbujanje razvoja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v regiji.

Vsebina akcijskega načrta LUR temelji na:

  • analizi strateških dokumentov,
  • opisu nacionalnega / regionalnega konteksta,
  • opisu podpore KKI v strateških dokumentih,
  • izkušnjah, pridobljenih pri drugih projektih,
  • izmenjavi znanja v obliki študijskih obiskov, rezultatov medsebojnih evalvacij,
  • dobrih praksah
  • delavnicah (fokusne skupine, intervjuji itd.) s ključnimi deležniki.

Priprava akcijskega načrta je bila izvedena s podporo zunanjega strokovnjaka (Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana). Izhodišče sta Analiza KKI v LUR in Kažipot: Strategija kulturnih in kreativnih industrij v Sloveniji. Izdelava akcijskega načrta je rezultat obsežne razprave (delavnice, fokusne skupine, intervjuji itd.) s ključnimi deležniki (poslovnim sektorjem, oblikovalci politik, univerzami, raziskovalnimi inštituti, nevladnimi organizacijami, deležniki iz sektorja KKI itd.)

CRE:HUB Action Plan: Ljubljana Urban Region

Dostopnost   Ctrl+U