Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

14. oktobra 2020

Orodja za boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine

Partnerji projekta ForHeritage so 14. oktobra 2020 na virtualnem dogodku predstavili šest orodij za boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine.

Orodja zajemajo naslednja področja: (1) participativno upravljanje, (2) javno – zasebno partnerstvo, (3) financiranje kulturne dediščine, (4) pilotne projekte s področja kulturne dediščine, (5) organizacijo in izvedbo uspešnih usposabljanj in (6) merjenje učinkov projektov kulturne dediščine. Vsa orodja in kratke predstavitve le-teh so na voljo tukaj

Na dogodku so bila orodja na kratko predstavljena, v naslednji fazi projekta pa želijo partnerji skupaj z deležniki preveriti  njihovo uporabnost v praksi. Zato ste vljudno vabljeni k branju in posredovanju vašega mnenja in priporočil za morebitne izboljšave glede razumljivosti orodij (enega ali več), njihove uporabnosti v praksi – pri vašem delu ter pomembnosti obravnavanih tem, saj bomo orodja še nadgrajevali glede na vaše odzive in testiranja na izbranih pilotnih lokacijah v štirih srednjeevropskih mestih – Cuneo (IT), Ljubljana (SI), Reka (HR) in Szczecin (PL).

Vaša mnenja lahko posredujete Nataši Mršol, vodji projekta ForHeritage na RRA LUR (natasa.mrsol@rralur.si).

Dostopnost   Ctrl+U