Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

13. septembra 2017

Partnerji CRE:HUB spoznavali Latvijsko kulturno dediščino, razvoj KKI ter kreativnega podjetništva

Partnerji projekta CRE:HUB so na četrtem študijskem obisku odkrivali Latvijsko kulturno dediščino, razvoj kulturnih in kreativnih industrij ter podporno okolje za kreativno podjetništvo.

CRE-HUB_srecanje partnerjev Latvija

V organizaciji Latvijske univerze je 5. in 6. septembra 2017 v Cēsisu, Siguldi in Rigi potekalo srečanje partnerjev projekta CRE:HUB. Študijski obisk se je pričel z obiskom srednjeveškega mesta Cēsis, enega izmed najstarejših mest v Latviji, bogatih s kulturno-zgodovinsko dediščino, ki velja za eno izmed najbolj ustvarjalnih mest v državi. Partnerji in deležniki so obiskali grad Cēsis, koncertno dvorano Vidzeme, Center za kulturne in kreativne industrije (KKI) in co-working prostor Skola6.

Med obiskom so se srečali s predstavniki občine Cēsis, zgodovinskega in umetniškega muzeja Cēsis, Vidzemske univerze uporabnih znanosti, Centra za znanje in tehnologijo, razvojne agencije Vidzemske regije in kreativnim podjetnikom Autinem Toolsem, ki je predstavil vlogo ustvarjalnosti, kulture, inovacij in tehnologije, ki pripomorejo k promociji in spodbujanju ustvarjalne industrije in kulturne dediščine v regiji.

Pod vodstvom Signe Adamovič, predsednice uprave IdeAllies in Charela Bušmanisa, soustanovitelja oblikovalskega studia Design Elevator so udeleženci aktivno sodelovali tudi na dogodku BarCamp, kjer so se preko praktičnih delavnic in uporabo oblikovalskega načina mišljenja (ang. design thinking) seznanili s kreativnim in sodelovalnim pristopom k inovacijam in reševanju izzivov, ki v ospredje postavljajo osebe.

Sledil je obisk mesta Sigulda, imenovanega tudi t.i. »Vidzemska Švica«, ter sprehod po kreativni četrti kompleksa mestnega gradu. Študijski obisk se je zaključil v Rigi, v Latvijskemu nacionalnemu umetniškemu muzeju, ki predstavlja pomembno mesto pri zbiranju, ohranjanju in popularizaciji kulturnih vrednot v Latviji in tujih državah. Temu je sledila delavnica s predstavniki Ministrstva za kulturo Republike Latvije (Oddelek za kreativne industrije), ki podpira oblikovanje programov za razvoj kulturnih in kreativnih industrij, Kreativnega inkubatorja Latvijske agencije za naložbe in razvoj, ki nastopa kot spodbujevalec poslovnega okolja; Kreativnega partnerskega programa za kulturo – “RaPaPro”; Platforme na področju Creative Industries – FOLD.LV ter zagonskega podjetja Vividly, ki področje arhitekture s tehnološkimi inovacijami.

Srečanje se je zaključilo z razpravo o doseženih rezultatih, aktivnosti, ki so še v izvajanju ter načrti za nadaljnje uspešno izvajanje projekta CRE:HUB.

CRE-HUB_4PM_Latvija1 CRE-HUB_4PM_Latvija2 CRE-HUB_4PM_Latvija3 CRE-HUB_4PM_Latvija4

Dostopnost   Ctrl+U