Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

26. aprila 2019

POVEZOVALNI TRKALNIK kreativnih in kulturnih industrij – projekt COCO4CCI

17. in 18. aprila je v Ljubljani potekalo prvo partnersko srečanje projekta COCO4CCI, v katerem sodelujejo partnerji iz šestih držav, poleg RRA LUR in Gospodarske zbornice Slovenije, ki je tudi vodilni partner v projektu, še Business Upper Austria (Avstrija), Creative Region Linz & Upper Austria (Avstrija), Creative Industry Košice (Slovaška), BWCON GmbH (Nemčija), Slovak Business Agency (Slovaška), CA‘ Foscari University of Venice (Italija), Stuttgart Media University (Nemčija), Confindustria Veneto SIAV S.p.A. (Italija), Northern Chamber of Commerce (Poljska) in Academy of Arts Szczecin (Poljska).

Kulturne in kreativne industrije (KKI) nimajo skupne medsektorske vizije, ki bi opredelila njihov prispevek h gospodarski in družbeni rasti v Srednji Evropi, kar je med drugim povezano s pomanjkanjem zmogljivosti za povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji za spodbujanje razvoja inovacij. Cilj projekta COCO4CCI je reševanje tega izziva in krepitev zmogljivosti za sodelovanje med sektorjem KKI in naprednimi proizvodnjami (ang. Advanced Manufacturing/AVM).

Glavne aktivnosti projekta predstavljajo: mapiranje potenciala KKI na podlagi katerega bo razvit koncept pospeševalnika KKI, oblikovan program usposabljanja za KKI na treh področjih (tehnološki razvoj, sodobni trendi in miselnost v podjetjih naprednih proizvodenj), razvoj orodij za medsektorsko povezovanje med KKI in naprednimi proizvodnjami ter priprava strategije in akcijskega načrta, ki bosta opredelila poglavitne razvojne smernice tega sektorja in načrt za povezovanje obeh sektorjev.

Projekt bo trajal od 1. aprila 2019 do 31. marca 2022.

Kontaktna oseba: mag. Tina Pezdirc Nograšek, RRA LUR, telefon: +386 1 306 19 21, e-naslov: tina.pezdirc(at)rralur.si

Več informacij: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html

   

   

Dostopnost   Ctrl+U