Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

1. februarja 2018

Priročnika in smernice za revitalizacijo, valorizacijo in upravljanje stavb kulturne dediščine

Z namenom spodbujanja (ponovne) rabe stavb kulturne dediščine z vsebinami s področij kulturnih in kreativnih industrij v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem je deset partnerjev iz sedmih srednjeevropskih držav v okviru projekta Forget Heritage pripravilo Priročnik o politikah za revitalizacijo opuščenih stavb kulturne dediščine v srednjeevropskih mestih, Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo stavb kulturne dediščine ter Priročnik za upravljanje stavb kulturne dediščine.

Vsi dokumenti so dostopni v Knjižnici.

Dostopnost   Ctrl+U