Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

30. aprila 2020

Raznolikost – priložnost v času družbenih sprememb

Danes se zaključuje triletni projekt Urban Diversity, ki ga je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija podprl Evropski sklad za regionalni razvoj. Cilj projekta je bil na različne načine spodbuditi ter povezati migrantske kreativne podjetnike v Ljubljani in Gradcu.

Projekt se je začel maja 2017, ko se je večina evropskih držav ukvarjala z vprašanji, kako v družbo in na trg dela vključiti ljudi, ki so kot begunci k nam prišli v času »Krize evropskega mejnega režima 2015-2016«. Projekt je vodil ZRC SAZU preko Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, sodelovali pa so še Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Oddelek za razvoj gospodarstva in turizma mesta Gradec (AWTSG) in Izobraževalna ustanova Grad Svetega Martina iz Gradca (SSM).

Uvodoma smo partnerji raziskali situacijo glede (ne)spodbujanja migrantskih podjetnikov v obeh mestih in naleteli tako na pozitivne prakse kot tudi na njihovo sistemsko diskriminacijo. Na osnovi rezultatov smo za občine, regije ter oblikovalce politik pripravili izobraževanja o možnih spodbudah migrantske ekonomije. Raziskave po svetu namreč dokazujejo, da so migrantski podjetniki bolj podjetni kot domače, lokalno prebivalstvo. V državah OECD se tako povprečno v podjetniške vode spušča 12,0% domačega prebivalstva ter 12,7% migrantov, ki s tem aktivno sodelujejo pri ustvarjanju domačega bruto proizvoda.

Migranti prispevajo tudi k ustvarjanju delovnih mest v državi gostiteljici. Samozaposleni migrant z malim ali srednjim podjetjem lahko na splošno ustvari od 1,4 do 2,1 dodatnih delovnih mest, kjer se zaposluje tudi domače prebivalstvo. Na to opozarja Sara Kekuš v publikaciji Migrent, mi pa smo podobno zaznali na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

Še en pomemben vpliv migrantskega podjetništva je ustvarjanje novih poslovnih možnosti med državo gostiteljico in državo izvora. Skozi svoje transnacionalne mreže so migrantski podjetniki namreč veliko bolj uspešni v ustvarjanju trgovskih  in drugih (poslovnih) vezi.

V okviru projekta smo tako skupaj s kreativnimi migrantskimi podjetniki vstopali v kreativne prostore v času dogodkov, kot so Mesec oblikovanja v Ljubljani in Gradcu ter omogočili mreženja, sodelovanja in skupne akcije. S pomočjo »Kreativnih vavčerjev Urban Diversity« smo jim omogočili učenje, delo in sodelovanje v prostorih so-dela (co-working) v Ljubljanski urbani regiji, v Gradcu pa so v prostorih so-dela lahko predstavljali svoje poslovne ideje potencialnim sodelavcem in financerjem. Njihovim družinam smo ponudili možnost vključevanja v družbo preko učenja in druženja v uveljavljenih izobraževalnih ustanovah. Podprli smo tudi inovativne prostore drugačnosti, kot sta Trubarjeva ulica in Gries plaz ter tudi na lokalnem nivoju spoznavali izzive, s katerimi se srečujejo migrantski podjetniki ter nagovarjali pomembnost čezmejnega sodelovanja in izmenjave idej med temi prostori.

Po zaključku projekta na spletni strani http://www.urbandiversity.eu/sl/ ostajajo vsi elaborati, strategije, materiali in spoznanja, s pomočjo katerih smo si pomagali pri izpeljavi aktivnosti. Na voljo je tudi Informacijska brošura o možnostih poslovanja migrantskih podjetnikov v Ljubljani in v Gradcu. Na Facebook profilu Urban Diversity lahko najdete mrežo institucij, ki so se v času projekta zavezale k spodbujanju migrantske ekonomije tudi v nadaljnje. Gre za občine, regionalne agencije, vladne ter nevladne ustanove in organizacije, prostore so-dela, ulice, trge ter posameznike, ki v spodbujanju kroženja idej in ljudi vidijo potencial.

* * * * *

Namen projekta:

Namen projekta Urban Diversity je bil pridobiti znanje za vzpostavitev konkretnih instrumentov in strategij, katerih cilj je razvijanje kreativnosti, spodbujanje delovanja malih in srednjih podjetij ter aktivna participacija in opolnomočenje migrantk in migrantov. V ta namen so bile znotraj projektnih aktivnosti razvite transnacionalne komunikacijske platforme in kreativna okolja, ki spodbujajo sodelovanje med migrantskimi podjetniki, kreativci, lokalnimi oblastmi in prebivalci obeh mest. Vse projektne aktivnosti so (bile) še posebej pozorne na spodbujanje politične, ekonomske in družbene enakopravnosti migrantk in migrantov ter njihovo aktivno vključevanje v vse sfere družbenega življenja in kreativne produkcije, s posebnim poudarkom na izobraževanju in pridobivanju posebnih veščin, znanj, novih poslovnih vezi in priložnosti.

Projekt ustvarja pozitivno promocijo v družbi, ki vodi k uspešnejši integraciji migrantov, strpnejšemu odnosu lokalnega prebivalstva do vključevanja migrantov v družbo  in preprečuje alienacijo, marginalizacijo oziroma izolacijo v družbi. Na dolgi rok pa vodi do večje kohezivnosti v obeh mestih in regiji, do večje ekonomske konkurenčnosti regije ter njene odprtosti v svet.

 Partnerji v projektu:

  • Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SLO) – vodilni partner
  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SLO)
  • Oddelek za razvoj gospodarstva in turizma mesta Gradec (AT)
  • Izobraževalna ustanova St. Martin (AT)

* * * * *

Kontaktni osebi:

  1. Jure Gombač, tel: 040 803 789; jure.gombac@zrc-sazu.si; Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – vodilni partner projekta Urban Diversity
  2. Nataša Mršol, tel:  01 306 19 23, 051 696 205, e-mail: natasa.mrsol@rralur.si; Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Več informacij:

https://www.rralur.si/projekti/urban-diversity-migrantsko-podjetnistvo-kreativnost in http://www.urbandiversity.eu/sl/

Lepo vabljeni tudi na UD Facebook: https://www.facebook.com/urban.diversity.eu/?epa=SEARCH_BOX

Dostopnost   Ctrl+U