Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

5. septembra 2014

RRA LUR nagrajena za izboljševanje poslovnega okolja

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) prejemnica nacionalnega priznanja za ‘Izboljšanje poslovnega okolja’ v okviru izbora Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je za pobudo Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), ki je osredotočena na spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na ravni regije, prejela nacionalno priznanje v okviru izbora Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, in sicer v kategoriji ‘Izboljšanje poslovnega okolja’.

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva so priznanje za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja leta 2006 se je na razpis na evropski ravni prijavilo več kot 2.500 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10.000 novih podjetij. Izbor poteka v dveh fazah: na nacionalni ravni nagrajene pobude se v drugi fazi vključijo v tekmovanje za evropske nagrade (nagrajenci na evropski ravni bodo izbrani sredi julija in razglašeni oktobra na slavnostni podelitvi nagrad v Neaplju).

Na podelitvi nacionalnih nagrad na SPIRIT-ovem poslovnem dogodku ‘Z znanjem do odličnosti’ v sredo, 11. junija 2014, v hotelu Mons v Ljubljani je direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar, izpostavila pomen vključevanja ustvarjalcev kreativnih industrij in strokovnjakov z drugih področij v razvojne procese za uspešen razvoj storitev in izdelkov: »Zavedamo se, da inovativnost in ustvarjalnost za svoj razvoj potrebujeta ustrezno okolje. Tako (so)ustvarjamo ekosistem, v katerem ustvarjalnost lahko cveti. Ne delamo zgolj projektno, pač pa celovito naslavljamo razvoj kreativne ekonomije (spodbujamo ustvarjalno uporabo praznih prostorov; opozarjamo na potrebne spremembe zakonodaje in sodelujemo pri oblikovanju politik – tudi na evropski ravni). Sodelovanje z raznolikimi partnerji in spodbujanje podobnega sodelovanja med našimi ciljnimi javnostmi oziroma deležniki v praksi odraža naše vodilo: ‘Povezani za razvoj’.«

Prav povezovanje različnih deležnikov – tudi izven ožjega gospodarskega področja – je bilo ena izmed utemeljitev SPIRIT-a za dodelitev nagrade pobudi RCKE. SPIRIT je izpostavil še, da je prav spodbujanje gospodarstva prek spodbujanja kreativnih industrij ob hkratni regeneraciji degradiranih prostorov perspektivno področje izboljšanja sodobnega poslovnega okolja in da RCKE kot inovativna in izvirna pobuda dosega nadpovprečne rezultate ne le na nacionalni ravni temveč tudi v mednarodnem prostoru ter že ima močan vpliv na lokalno gospodarstvo in kakovost življenja prebivalcev regije. Poleg tega je projekt lahko prenosljiv v druge regije po Evropi, saj področje ni širše razvito, in ima bistven doprinos k izboljšanju poslovnega okolja.

RCKE razvoj kreativne ekonomije dosega s pomočjo izobraževanj, svetovanj in dogodkov, s katerimi usposablja ustvarjalce za uspešno poslovno delovanje, in promovira potenciale ustvarjalcev v gospodarstvu ter spodbuja interdisciplinarnost pri razvoju novih produktov in storitev. Center podpira t. i. iniciative ‘od spodaj’ (bottom-up iniciative) (npr. Crowdfunding) in z njimi prav tako intenzivno sodeluje. Z izvajanjem kompleksnih poslovnih verig, ki povezujejo ustvarjalce, podjetja, izobraževalne institucije in odločevalce, tako nastajajo novi produkti in storitve, ki v praksi potrjujejo potencial interdisciplinarnih razvojnih procesov. V partnerstvu RCKE in strokovnjakov z različnih področij nastaja set družabnih iger za obolele z demenco. Za uporabnike pametnih mobilnih telefonov v Ljubljani pa smo omogočili razvoj brezplačne aplikacije »A do B: Ljubljana«, ki omogoča hiter in udoben trajnostni transport po Ljubljani z javnim prevozom (BicikeLJ, avtobus) in peš.

S svojimi številnimi aktivnostmi RCKE razvija kreativni podjetniški ekosistem na ravni regije, sestavljen iz (kreativnega) gospodarstva, kreativnih poklicev in kreativnih prostorov.

Dostopnost   Ctrl+U