Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij.

Pridružite se!

29. septembra 2020

V RCKE podpiramo dobre prakse občin Ljubljanske urbane regije

V okviru projekta CINEMA si bomo prizadevali nadgraditi aktivnosti, ki jih za oživljanje mestnega jedra občina Kamnik izvaja že vrsto let.

Preko družbenega in ekonomskega sodelovanja s pomembnimi deležniki, ki gradijo lokalno okolje, si želimo podpreti in opolnomočiti podjetništvo ter s tem oživiti srce Kamnika in njegovo širšo okolico. Pomembno je, da s participativno prakso in kreativnimi pristopi spodbudimo razvoj družbenih inovacij, ki praviloma nastajajo v dobro povezanih lokalnih okoljih. Pri pripravi smernic pilotnega projekta tako črpamo iz lastnih izkušenj in dobrih praks nastalih v različnih evropskih mestih. Dobre prakse, ki nastajajo v naši dejanski bližini so še posebej dragocene, saj delijo skupna kulturna izhodišča. V preteklem letu je v okviru projekta Urban Diversity, katerega partner je bil tudi RRA LUR, pod vodstvom ZRC SAZU nastal projekt »Trubarjeva na dlani«, ki danes povezuje različne podjetnike, prebivalce in obiskovalce Trubarjeve ulice v Ljubljani. Skupnost uspešno organizira različne dogodke ter preko spletnih orodij na interaktiven način predstavlja dogajanje na ulici in ponudbo lokalnih podjetnikov ter jo tako promovira širši javnosti.

Dostopnost   Ctrl+U