27. maj - 09. junij 2013 Vsi dogodki

Oblikovanje agende

Razstava ‘Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso’

Inovativne rešitve za naše vsakdanje probleme: koncepti storitvenega in informacijskega oblikovanja na področju zdravstva in javnega transporta

Po uspešno izvedenem aprilskem simpoziju in delavnicah storitvenega in informacijskega oblikovanja »Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso«, je bila med 27. majem in 9. junijem 2013 v prostorih Mestne hiše v Ljubljani odprta razstava Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso, ki predstavlja rezultate celotnega kreativnega tabora.

Več    >


13 rešitev storitvenega in informacijskega oblikovanja za zdravstvo in javni transport.

Razstava je predstavila 13 rešitev, ki so nastali kot rezultati širšega mednarodnega dogodka, tridnevnega kreativnega tabora storitvenega in informacijskega oblikovanja, ki je potekal med 10. in 12. aprilom 2013 v Mestni hiši v Ljubljani, in petmesečnega seminarja storitvenega in informacijskega oblikovanja, ki je potekal na ALUO v študijskem letu 2012-2013.

Udeleženci delavnic in seminarja so oblikovali koncepte za izzive na področju transporta in zdravstva. Na področju transporta so reševali problematiko negativne percepcije vožnje z mestnim avtobusom; povečanje preglednosti avtobusnih shem; boljše izkoriščenosti obstoječega javnega potniškega prometa; nove rešitve za dnevne migrante. Na področju zdravstva pa so nastale konceptualne rešitve za ohranjanje in izboljšanje miselnih procesov dementnih, zdravo prehranjevanje sladkornih bolnikov, celostno uporabo zdravstvene kartice, večjo kakovost življenja obolelih za revmatoidnim artritisom in večjim poudarkom na preventivnih dejavnostih za več zdravja.

Dostopnost   Ctrl+U