Kreativna regeneracija

RCKE spodbuja kreativno urbano regeneracijo, katere namen je na eni strani pridobiti prostore namenjene ustvarjalnosti in na drugi ponuditi nove ustvarjalne vsebine pod-izkoriščenim prostorom. Tako RCKE vzpostavlja partnerstva s kreativnimi skupnostmi, ki zagotavljajo ustvarjalne vsebine ter jih povezuje z občinami z namenom pridobivanja ustreznih prostorov za njihove ustvarjalne dejavnosti. Trenutno je RCKE vključen v projekta kreativne urbane regeneracije na ravni Savskega naselja in v razvoj Kreativnega centra Trzin. V obeh primerih sta partnerja občini – Mestna občina Ljubljana in Občina Trzin. V Savskem naselju RCKE sodeluje še z ekipo prostoRož in Slovenia Coworking, v Trzinu pa z lokalno kreativno skupnostjo.

Dostopnost   Ctrl+U