BEDA

Zveza evropskih oblikovalskih združenj (Bureau of European Design Associations)

Poslanstvo Zveze evropskih oblikovalskih združenj BEDA je sorodno poslanstvu RCKE, saj se osredotoča na promocijo oblikovanja kot orodja industrijskih in družbenih inovacij. Zveza povezuje skoraj 50 organizacij, ki promovirajo oblikovanje, iz 25 evropskih držav.

Sodelovanje s sorodnimi evropskimi ustanovami za promocijo oblikovanja prek mreže BEDA centru omogoča izmenjavo informacij, idej in znanja na evropski ravni ter razvoj skupnih projektov z ostalimi člani mreže. Članstvo v zvezi RCKE lajša tako dostop do pomembnih akterjev na področju oblikovanja kot tudi do evropskih institucij. Tako prek zveze in njenih članov center dostopa do ažurnih informacij o strateških smernicah Evropske unije na področju oblikovanja in ima hkrati možnost so-razvoja in so-oblikovanja politike oblikovanja na regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Mednarodno sodelovanje oz. močna (specializirana in interdisciplinarna) partnerstva znotraj mreže torej kreativnemu centru omogočajo prenos idej, dobrih praks in izkušenj iz tujine v Slovenijo ‒ in obratno; ter skupen nastop pri uvajanju oblikovanja v javne in zasebne ustanove (tudi na evropski politični ravni). Tako center ustvarja sinergije ter ima večji gospodarski in družbeni vpliv.

Dostopnost   Ctrl+U