Design Management

Design Management

Oblikovanje (tako izdelkov kot storitev in procesov) je danes široko prepoznano kot odločilen dejavnik konkurenčne prednosti in uspeha organizacij. Tako za organizacije postaja ključno uvajanje ‘design managementa’ v njihovo delovanje. ‘Design management’ namreč vključuje procese, poslovne odločitve in strategije, ki omogočajo inovacije in ustvarjanje učinkovito oblikovanih izdelkov, storitev, komunikacij, (poslovnega) okolja in znamke. Rezultati ‘design managementa’ pa izboljšujejo kakovost življenja in zagotavljajo organizacijsko učinkovitost. Prenos tovrstnih praks na podjetja in javne institucije predstavlja potencial ne le za razvoj kreativne ekonomije, pač pa tudi za razvoj učinkovitejšega gospodarstva in javne uprave. Ker RCKE spodbuja vključevanje oblikovalskega razmišljanja v zasebne in javne organizacije, prav zaradi njegove sposobnosti ustvarjanja visoke dodane vrednosti, je v preteklosti sodeloval s KCDM (Kompetenčni center za design management) pri organizaciji 2. Design Management konference.

Dostopnost   Ctrl+U