Napredne industrije (ang. Advanced Manufacturing/AVM)

Napredne industrije zajemajo vse proizvodne dejavnosti, ki uporabljajo najnovejše tehnologije in/ali netehnološke inovacije za izboljšanje obstoječih izdelkov, procesov in poslovnih modelov ter za uvajanje novih. Napredne industrije vključujejo proizvodne dejavnosti, ki lahko izboljšajo hitrost proizvodnje, produktivnost, rabo energije in materialov, natančnost delovanja, ravnanje z odpadki in onesnaževanje ter omogočijo učinkovito rabo virov in nizke emisije (vir: Evropska komisija).

Industrija 4.0, pametne tovarne, pametni izdelki itd. so v zadnjem času tema, o kateri se veliko razpravlja na različnih nivojih družbe v Evropi. Proizvodni procesi, ki bodo krmiljeni s pametnimi mrežami in pametnimi sistemi, bodo imeli v prihodnje velik vpliv na naše življenje in na družbo v celoti. O industriji 4.0 veliko govorimo tudi v Sloveniji. Mnogi strokovnjaki poskušajo napovedovati rezultate četrte industrijske revolucije, ki se nezadržno bliža in nas osvaja, ne da bi se tega dobro zavedali (iz članka Nika Herakoviča, Nekateri tehnološki izzivi Industrije 4.0).

Preberite celoten članek o Industriji 4.0 in nato preverite vaše poznavanje naprednih industrij (and. Advanced Manufacturing/AVM) v poučnem kvizu.

Dostopnost   Ctrl+U