Razmišljate z desno možgansko polovico?

Ste kreativni, osredotočeni na umetnost in intuitivni? Imate bogato domišljijo? Uživate v ustvarjanju novih zgodb in ste ljubitelji fikcije?

Vsaka od možganskih polovic je odgovorna za različne načine mišljenja in spretnosti. Desna polovica je bolj ustvarjalne narave, procesi mišljenja so naključni. Leva polovica pa je razumsko analitična, miselni procesi so osnovani na logiki in zaporedju. Obe polovici sta enako pomembni, pri večini ljudi pa pri uporabi izstopa ena možganska polovica in zato smo si različni. To pa pomeni, da se lahko medsebojno odlično dopolnjujemo!

V Regionalnem centru kreativne ekonomije spodbujamo predstavnike kulturnih in kreativnih industrij (KKI) k iskanju priložnosti s tistimi, ki razmišljajo z levo možgansko polovico. Povežite se z logičnimi, osredotočenimi na dejstva, realističnimi, organiziranimi, znanstveno usmerjenimi in stvarnimi. Povežite se s predstavniki naprednih industrij (ang. Advenced Manufacturing/AVM)!

Kliknite tukaj!

Dostopnost   Ctrl+U