COCO4CCI

Kulturne in kreativne industrije (KKI) nimajo skupne medsektorske vizije, ki bi opredelila njihov prispevek h gospodarski in družbeni rasti v Srednji Evropi, kar je med drugim povezano s pomanjkanjem zmogljivosti za povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji za spodbujanje razvoja inovacij. Cilj projekta COCO4CCI je reševanje tega izziva in krepitev zmogljivosti za sodelovanje med sektorjem KKI in naprednimi industrijami (ang. Advanced Manufacturing/AVM).

Povezujemo inovativne pristope kreativcev in tehnološko moč naprednih industrij. Pridružite se!

Partnerji v projektu:
Gospodarska zbornica Slovenije (Slovenija) – vodilni partner
Business Upper Austria (Avstrija)
Creative Region Linz& Upper Austria (Avstrija)
Creative Industry Košice (Slovaška)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (Slovenija)
BWCON GmbH (Nemčija)
Slovak Business Agency (Slovaška)
CA‘ Foscari University of Venice (Italija)
Stuttgart Media University (Nemčija)
Confindustria Veneto SIAV S.p.A. (Italija)
Northern Chamber of Commerce (Poljska)
Academy of Arts in Szczecin (Poljska)

Dostopnost   Ctrl+U